Požehnanie kaplnky PM vo Vyšnom Kubíne

V nedeľu 5. februára 2023 vo Vyšnom Kubíne pán kaplán Tomáš Rušin požehnal v kostolíku pri sv. omši už jedenástu kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily vo farnosti Dolný Kubín. Kaplnka bude putovať v tejto dedinke kúsok od Dolného Kubína. Na záver sv. omše, ešte pred požehnaním sr. Gemma, vincentka porozprávala niekoľko informácii o Zázračnej medaile a jej Združení a o Putovnej kaplnke Panny Márie. Pozvala tiež rodiny, aby sa prihlásili a zapojili do tejto reťaze modlitieb za naše rodiny. Nasledoval obrad požehnania a odovzdania Panny Márie do prvej rodiny, aby začala svoju misiu v našich rodinách, pomáhala pri všetkých situáciách života a viedla členov rodín k Ježišovi a na cestu spásy. Panna Mária koná a sú to naozajstné zázraky, svedčia o tom Vaše osobné svedectvá, z ktorých máte nesmiernu radosť v srdci. Panna Mária potrebujeme ťa, tešíme sa na teba, buď našou Kráľovnou! Po záverečnom požehnaní, si veriaci mohli vziať Zázračnú medailu, aj letáčiky s modlitbou.

.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Baška, členka ZZM

.