Návšteva farnosti sv. Michala v Leviciach

Od konca roka 2022 sa so sr. Máriou Gostíkovou DKL v Nitre plánovalo založenie Združenia Zázračnej medaily (ZZM) vo Farnosti sv. Michala v Leviciach. Vďaka Bohu a modlitbám sa paralelne vytvárala skupinka Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Po obdržaní súhlasu od p. dekana Mons. Jána Bednára a za jeho podpory sa predstavenie ZZM v našej farnosti uskutočnilo dňa 5. 2. 2023 v rámci všetkých troch dopoludňajších sv. omší.

Svojou návštevou nás poctili sr. Mária a sr. Agneška, DKL. V kostole bola vystavená kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily, kostol bol vyzdobený krásnymi obrazmi Panny Márie a Zázračnej medaily. Pre veriacich boli pripravené knihy, modlitby, Zázračné medaily, škapuliare, zoznam záujemcov o kaplnku, detské omaľovánky…, ale hlavne veľa otvorených sŕdc pre prijatie všetkého s láskou, čo nám sestry DKL priniesli. Sr. Mária nám vysvetlila posolstvo, ktoré Panna Mária odovzdala sv. Kataríne Labouré v roku 1830, na sv. omši pre mládež aj zážitkovým spôsobom vo forme scénky prvého stretnutia sr. Kataríny Labouré s Pannou Máriou hranej deťmi počas kázne p. kaplána Filipa Gulaia. Scénky plynule pokračovali a dotkli sa následných udalostí: opätovného stretnutia týchto dvoch žien so želaním Panny Márie dať raziť medailu so symbolmi, ktorých význam /symboliku/ jej podrobne vysvetlila. Na základe množstva udalostí a svedectiev začali ľudia nazývať túto medailu zázračnou. Na záver detskej sv. omše bolo vylosovanie štyroch výhercov Pexesa zo života svätých za odovzdané kresby.

.

Sr. Mária predstavila ZZM ako medzinárodné verejné združenie veriacich. Apoštolátom evanjelizácie ZZM je Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily, ktorej cieľom je navrátiť ducha modlitby a kresťanského života do rodín. Sr. Mária pozvala a povzbudila prítomných k prijatiu návštevy a nežnej blízkosti Panny Márie prostredníctvom putovnej kaplnky, kedy si rodiny môžu vyprosiť mnoho milostí, i nových. Kaplnku si rodiny obvykle po týždni odovzdávajú podľa vopred vytvoreného harmonogramu putovania kaplnky pre príslušnú skupinku veriacich.

Všetci sme vnímali nádhernú atmosféru a Božiu lásku, ktorú nám sestry Mária a Agneška, DKL priniesli z Nitry. Veriaci si odniesli materiály pre svoje duchovné potreby, prípadne sa zapísali do zoznamu záujemcov o kaplnku a živo diskutovali.

S veľkou vďačnosťou v srdci pokračujeme v modlitbách za požehnanie celej Vincentskej rodiny, za hojné ovocie apoštolátu ZZM v Leviciach i na celom Slovensku.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

.