Požehnanie nových kaplniek v Zákamennom

Štvrtok 2. februára 2023 bol vzácny deň, kedy nám pán farár Cyril Hamrák pri sv. omši požehnal tri nové kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. 

Je to sviatok Obetovania Pána, kedy si tiež pripomíname Deň zasvätených. Ďakujeme za nich, za ich službu a prítomnosť v našich životoch, aj v našej farnosti. Sestričkám vincentkám ďakujeme za Združenie Zázračnej medaily, za apoštolát Podomovej návštevy Panny Márie, ktorý je v našej farnosti veľmi rozšírený a obľúbený. Svedčia o tom aj neustále pribúdajúce mladé rodiny, ktoré sa hlásia k Panne Márii a túžia ju prijímať do svojich domácností a urobiť ju Kráľovnou svojich rodín! 

Od dnešného dňa máme vo farnosti už 20 kaplniek. Urobili sme reorganizáciu skupín v celej dedine a prerobili sme zoznamy tak, aby Panna Mária putovala plynule dom za domom. Tri mladé vedúce sa ujali skupín. Tešíme sa, veď mladí sú budúcnosť! Nech ich i nás ochraňuje naša nebeská Mamka Mária.

 

Emília Paláriková, aktívna členka ZZM

.