Požehnanie kaplniek vo farnosti Raková

V nedeľu 29. januára 2023 nám slávnostne pri sv. omši požehnal 5 kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily náš rodák páter Ferko Honíšek CM. Osobitne ďakujeme za povzbudzujúce slová v homílii, aby sme sa nebáli prichádzať k Panne Márii so svojimi každodennými ťažkosťami a odovzdávať jej ich. Naša nebeská Matka je mimoriadne štedrá na milosti a túži ich udeliť každému svojmu dieťaťu, ktoré ju s dôverou prosí. Cez jej mocný príhovor a živú prítomnosť v našich srdciach, rodinách, pracoviskách nás privádza bližšie k Ježišovi. Dáva nám zakúsiť svoju lásku, blízkosť, objatie a materinské požehnanie v našich životoch.

Naviac sa ma dotkla myšlienka pátra Ferka, aby sme dopriali a zároveň rešpektovali čas modlitby jednotlivých členov domácnosti. Pozvanie k modlitbe tam môže byť, nech je to ponuka. Nemali by sme nikoho organizovať či nútiť modliť sa, Panna Mária ma osobitnú cestu ku každému z nás. Sama si nás pritiahne k sebe. Zostať v postoji očakávania, čo budeš Panna Mária u nás konať?

.

Po požehnaní a odovzdaní kaplniek prvým rodinám začali prichádzať a zapisovať sa ďalšie nové rodinky, ktoré tiež túžia Pannu Máriu privítať vo svojej domácnosti.

Osobitne sa chceme poďakovať sestričke Gemme, vincentke, za jej misiu v našej farnosti, za semienka, ktoré zasiala a zasieva v jej službe. V našej farnosti bola sestrička začiatkom adventu, v nedeľu 4.12.2022. Doniesla nám ukázať kaplnku Panny Márie, porozdávala Zázračnú medailu a porozprávala pri sv. omšiach i počas popoludňajšej prezentácie o apoštoláte Podomovej návštevy Panny Márie a Združení Zázračnej medaily. Tiež nás povzbudili svedectvá, s ktorými sa s nami podelila. Nech jej to Pán bohato odmení.

.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Radka Lašová, vedúca ZZM

.