Návšteva vo farnosti Skalité

Sme farnosť Skalité v okrese Čadca. A ako to všetko vlastne začalo? Pred takmer tridsiatimi rokmi som od mamy dostala obraz Panny Márie Zázračnej medaily. Vtedy som nevedela, prečo z rúk Matky Božej vychádzajú lúče , čo znamenajú a ako tento obraz vznikol. Po čase som zistila niečo viacej a začala som sa z času na čas modliť novénu. A dlho nič. Až nedávno. Modlila som sa a môj pohľad sa zastavil na visiacom obraze. Vtedy som pocítila silnú túžbu, aby sme aj v našej farnosti mohli rozšíriť úctu k Panne Márii Zázračnej medaily. Veď nie len v mojom okolí mnohí ľudia riešia ťažké životné situácie a Panna Mária nám ich chce pomôcť riešiť, ak sa na ňu s dôverou obrátime.

Po súhlase pána farára vdp. Martina Danišeka, obrátila som sa na Združenie Panny Márie Zázračnej medaily a dohodli sme si termín návštevy na 28. a 29. januára 2023. V ten deň bolo veľmi chladno a chvejúc sa od zimy, čakala som príchod vzácnej návštevy. Bol sobotný podvečer a sestričky Vincentky – sr. Gemma a sr. Alena šťastne dorazili. Na večernej sv. omši i na ďalších troch nedeľných sv. omšiach nám krátko porozprávali, s akou misiou k nám prišli. Najviac zaujímavé to bolo na detskej sv. omši. Pán farár ich zapojil do homílie . Sestričky vysvetlili, kto sú, prečo majú také oblečenie, pretože nie všetky deti už mali možnosť ich vidieť a stretnúť. Odpovedali na otázky a deti s nadšením počúvali. Tiež ich pozvali, aby s rodičmi prijali kaplnku Panny Márie do svojho príbytku a spoločne sa pri nej modlili.

 

V popoludňajších hodinách sa v kostole konalo hlavné stretnutie. Kostol bol naplnený takmer do posledného miesta. Sr. Gemma nám porozprávala históriu zjavenia, pustila krátky film, názorne vysvetlila symboly na medaile, predstavila putujúcu kaplnku, ktorú si môžeme prinášať do našich domovov. Sestrička rozprávala veľmi pútavo a všetci sme ju so záujmom počúvali. Snáď sme ani nedýchali. Povedala nám veľa príkladov a svedectiev i osobných skúseností. Sr. Alena zase ponúkla prítomným množstvo literatúry, požehnaných príveskov, medailí…

Sestra Gemma a sr. Alena boli milé a ochotné. Myslím, že sa nenašiel nik, kto by ľutoval, že im prišiel načúvať. Vďaka nim sme prežili krásny a požehnaný čas. Že bol naozaj požehnaný o tom svedčí aj naša fotografia z nášho kostolíka. Nebeské lúče presvetľujú svojím jasom celú kaplnku…

Úprimne ďakujeme sr. Gemme a sr. Alene za návštevu, za vzácny čas a všetko, čím nás obohatili, poučili a vzbudili v nás ešte väčšiu túžbu prijímať putovnú kaplnku do našich domovov.

 

Ďakujeme Pánu Bohu a Panne Márii za všetky milosti, ktoré sme dostali a ktoré sú pre nás ešte pripravené, ktoré budú k nám prúdiť cez kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily do celej našej farnosti.

Pán Boh zaplať. Marta Brázdová

.