Požehnanie kaplniek vo farnosti Levice

Požehnanie kaplniek ZZM vo farnosti Levice – mesto v kostole sv.  Michala Archanjela

Predstavenie Združenia Zázračnej medaily v našej farnosti Levice – mesto sme mali česť zažiť v prítomnosti sr. Márie a Agnešky DKL 5.2.2023 v rámci troch dopoludňajších sv. omší v Kostole sv. Michala archanjela. V kostole bola vystavená kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily spolu so zoznamom, do ktorého sa priebežne mohli zapisovať záujemcovia o podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily.

Mimoriadnou udalosťou bola aj slávnostná sv. omša požehnania kaplniek, ktorú celebroval dňa 2. marca 2023 v Kostole sv. Michala Archanjela vzácny hosť, páter Pavol Noga, vincentín, pôsobiaci v Banskej Bystrici. V homílii nám priblížil, za akých náročných spoločenských udalostí odovzdala Panna Mária sv. Kataríne Labouré a svetu v roku 1830 posolstvo, ako ísť ďalej. Toto mariánske zjavenie je dodnes jediným zjavením, kedy Panna Mária dovolila, aby sa jej človek dotkol. Sv. Katarína Labouré so zloženými rukami v lone Panny Márie prežila dve najkrajšie hodiny svojho života. Tento dotyk človeka s našou nebeskou Matkou ostal natrvalo spečatený v odkaze Zázračnej medaily, na ktorej je napísané: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“.

.

Začali sa diať zázraky – reťaz zázrakov. Vidíme aj dnes dianie v našej spoločnosti… je tu čas Zázračnej medaily! Potrebujeme sa aj my chytiť našej nebeskej Matky, ktorá vo Fatime povedala: „Príde čas, keď prídem do každej rodiny”. Deje sa to práve teraz. Štyri kaplnky, ktoré dnes požehnávame, sú začiatkom reťaze, reťaze milostí a zázrakov, ktorá pôjde ďalej. Prísľub Panny Márie sa práve začína v Leviciach, lebo Levice to potrebujú. Panna Mária vie, že sme v smrteľnom nebezpečenstve, preto nám potrebuje povedať: „Ja som s vami”. Záleží mi na vás, a preto vám prichádzam na pomoc skrze túto kaplnku. Matka urobí všetko pre svoje deti, aby ich zachránila. Aj naša nebeská Matka urobí všetko, keď vidí, ako jej deti hynú, strácajú sa, sú domotané, závislé… Otvorme dvere našich domácností a privítajme nebeskú Matku u nás doma, aby sme mohli na Jej príhovor pocítiť zázraky! Levice potrebujú zázraky! Amen.

Po požehnaní kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily a prečítaní modlitby privítania kaplniek, ich páter Pavol odovzdal vedúcim skupiniek.

Ďakujeme Bohu, sestrám DKL a pátrovi Pavlovi za veľké povzbudenie. Odniesli sme si kúsok neba do našich rodín, vzťahov, spoločenstiev a farnosti pre budovanie Božieho kráľovstva, aby sme sa s pomocou Panny Márie stávali lepšími učeníkmi jej Syna.

Agneška, koordinátorka

.

zdieľajte - lajkujte :-)