Návšteva farnosti Veľký Ďur

Od 25.2.2023 budú v našej farnosti Veľký Ďur prebiehať misie. Ako „predvoj“ k nám dnes do našej filiálky v Tehle zavítala rehoľná sestrička zo Združenia Zázračnej medaily sestra Mária Gostíková. Pútavo a horlivo porozprávala o  histórii zjavenia Panny Márie sestre Kataríne Labouré. Opísala nám, čo znamenajú jednotlivé symboly na Zázračnej medaily, spomenula aj niektoré príbehy zo života – zázračné uzdravenia a vyslyšané prosby. Sestrička priniesla aj červené a zelené škapuliare, medaily, návody na modlitby a iné brožúrky. Vysvetlila, akú moc majú škapuliare, stačí ich s vierou používať. Ponechala nám aj sošku Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá bude putovať v našich domácnostiach. Plní očakávania sa tešíme na nasledujúce týždne. Za milú návštevu a duchovné obohatenie dnešnej nedele Vám, milá sestrička, patrí úprimné Pán Boh zaplať.

Vďačná veriaca z Tehly

 

.

zdieľajte - lajkujte :-)