Návšteva vo farnosti Kysucké Nové Mesto

Dňa 12. februára 2023 v nedeľu ku nám do farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste prišla sr. Gemma, vincentka zo Združenia Zázračnej medaily.

Ako sa to začalo? Som ctiteľkou Panny Márie a od mladosti sa utiekam k našej Nebeskej Mamine. Priatelia, ktorí vedia o mojej láske k Panne Márii mi ponúkli na týždeň do domácnosti kaplnku Panny Márie. Bol to pre mňa a našu rodinu veľký dar. Začala som sa zaujímať o možnosti získať kaplnku – kaplnky aj do našej farnosti. V našom meste pôsobí Laické spoločenstvo so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa. Na stretnutí sme sa dohodli, že vytvoríme jednu skupinku a zabezpečíme si kaplnku Panny Márie. Telefonicky som sa spojila ešte v roku 2022 so sr. Máriou Gostíkovou z Nitry z centra ZZM, ktorá ma poinformovala o postupe a možnosti ako získať kaplnku. Tiež nás spojila so sr. Gemmou z Dolného Kubína, ktorá mala na starosti toto združenie v rámci regiónu Kysuce a Orava. Po konzultácii sestry Gemmy s našim pánom dekanom Petrom Holbičkom bola nedeľa 12.2.2023 dňom, kedy sestrička prišla do našej farnosti, aby nás oboznámila o možnostiach a podmienkach založenia Združenia Zázračnej medaily.

.

Na každej svätej omši (o 7:00 hod., 9:30 hod., 11:00 hod. a vo filiálke Povina) sr. Gemma rozdávala Zázračnú medailu, v krátkosti oboznámila farníkov s podstatou apoštolátu Podomovej návštevy Panny Márie a pozvala na 15:00 hod. do kostola na stretnutie. Na tomto stretnutí bližšie a obšírnejšie priblížila zjavenie Panny Márie sv. Kataríne Labouré a apoštolát Podomovej návštevy Panny Márie, takisto nám porozprávala o činnosti Združenia Zázračnej medaily. Tiež nám sprostredkovala svedectvá, ktoré sa udiali počas prítomnosti kaplnky Panny Márie v domácnostiach na Slovensku.

Veľká vďaka sr. Gemme – vincentke, ktorá nás zoznámila s apoštolátom Podomovej návštevy Panny Márie. Teraz budeme čakať, koľko ľudí bude mať záujem o tento apoštolát. Tešíme sa na ďalšie stretnutie, keď budeme mať pripravené skupinky na prijatie kaplnky Panny Márie.

Emília Soviková, vedúca skupiny ZZM

.