Požehnanie kaplniek PMZM vo farnosti Veličná

V piatok 25.3.2022, na krásny sviatok Zvestovania Pána, sme mali vo farnosti Veličná významný deň. Po týždňoch čakania s možnosťou prihlasovania sa nových členov do ZZM konečne prišiel dlho očakávaný deň, keď mohli 3 členovia prijať do svojich rodín našu drahú mamičku v podobe troch podomových kaplniek, ktoré boli u nás posvätené v tento významný deň.

.
Sme veľmi šťastní, že sa v našej farnosti, ktorú tvoria obce Veličná, Oravská Poruba a Istebné prihlásilo zatiaľ vyše 40 rodín. Sv. omšu slávnostne celebroval páter Pavol Noga CM spolu s naším duchovným správcom farnosti Marekom Bielom. V slávnostnej homílii páter Pavol poukázal na dôležitosť, hlavne v týchto ťažkých časoch, prijímať s dôverou Pannu Máriu do svojich príbytkov, utiekať sa k Nej, nielen naše rodiny vo farnosti, ale povzbudzovať k úcte jej Nepoškvrneného Srdca čo najviac našich bratov a sestier. Všetkých nás vyzval, aby sme sa nebáli Pannu Máriu prosiť aj o veľké milosti, o ktoré nik neprosí. A tak povzbudení k väčšej aktivite, sme si odniesli do svojich domácností duchovné obnovenie od Ducha Svätého na mocný príhovor Kráľovnej pokoja. Na príhovor Tej, ktorá nad nami neustále bdie, stará sa o nás, vyprosuje zázračné milosti.

Kázeň 25.3.2022 Veličná P. Pavol Noga CM

 

Požehnanie kaplniek – video záznam

 

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame a aj za tých, ktorí sa k tebe neutiekajú.

Lýdia Záhumenická