Návšteva farností Prievidza mesto a sídlisko Zapotôčky

Vďaka Božej prozreteľnosti a vďaka veľkej láske Panny Márie k nám zaklopala Mária na naše srdcia tu v Prievidzi v Kostole sv. Bartolomeja a my sme si vypočuli toľko lásky o Nej, že kto pochyboval o Svätej Panne Márii, zostal v úžase. V to nedeľné dopoludnie i  popoludnie, keď nám zavítali tri rehoľné sestry vincentky, sr. Mária Gostíková, sr. Anežka Šurinová a sr. Lujza Stančeková z Nitry aj slnko hrialo viac ako inokedy. Boli to lúče Máriiných Božích milostí, ktoré nám poslala cez rozprávania týchto sestier o Jej nesmiernej dobrote, ochrane, starostlivosti, o láske, ktorá nikdy nezhasne. O Svätej Mame plniacej svoje sľuby, o Jej objatí v dobrom i zlom. Žijeme v ťažkej dobe, ktorá potrebuje toto Máriino objatie.

Sr. Štefánia z Nitrianskeho Pravna rozprávala o nežnej Panne Márii na sídlisku Zapotôčky v Kostole sv. Terézie z Lisieux aj so sestrou Lujzou. Sr. Mária nám povedala: „Láska našej Maminky nepozná hraníc, miluje každého osobitne, bdie s nami v radosti i bolesti, prišla k vám zotrieť vaše slzy a tešiť sa s vami.“ A veru mnohí pri ich rozprávaní zaslzili. Sestry rozprávali o Združení Zázračnej medaily, doniesli  na túto evanjelizáciu ZZM kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Poobede rozprávala s. Mária a pani Baška Baničová z Veľkej Lehôtky svedectvá s Pannou Máriou.

.
Matka sa zjavila 27. novembra sv. Kataríne Labouré. Táto kaplnka bude putovať po domácnostiach, pri ktorej sa budú členovia tohto Združenia spoločne modliť a prinášať pokoj a útechu do rodiny cez Ducha Panny Márie. Táto návšteva sestričiek vincentiek bola potrebná pre naše mesto, pre naše ubolené rodiny, ktoré čakali, aby pripravili miesto v domácnostiach pre Mamu takýmto spôsobom cez úpenlivé spoločné modlitby v domácnostiach pri jej kaplnke.

Naše srdcia zostali preplnené vďačnosťou práve po nádhernom, nezvyčajnom rozprávaní o Mamičkinej starostlivosti o nás.

Ďakujeme z celého srdca sestričkám za pútavé sprostredkovanie ZZM a podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily.

Anka Gálová svokra, Anka Gálová nevesta Prievidza