Požehnanie a prijatie kaplniek Panny Márie do rodín v Lendaku

21.3. 2022 sme sa zhromaždili o 18:00 v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Lendaku, aby sme sa zúčastnili na svätej omši, pri ktorej P. Ondrej Skočík CM posvätil a odovzdal putovné kaplnky Panny Márie rodinám. Páter nám posvätil štyri kaplnky, ktoré putovali do rodín vedúcich skupiniek a to do rodín: Márie Majerčákovej, Kataríny Majerčákovej, Márie Nebusovej a Viery Halčinovej. Modlitbu prijatia sa členovia rodín modlili spoločne. Následne P. Ondrej odovzdal posvätené kaplnky a počas odovzdávania znela pieseň Celá krásna si, Mária.

Po svätej omši sa ešte mohli prihlásiť ďalšie rodiny, ktoré doplnili štyri skupinky a tak sa všetky naplnili na plný počet členov. V tento večer sme si priniesli domov nielen kaplnky s Pannou Máriou, ale aj pokoj a lásku našej Mamičky.

.
Pannu Máriu sme do rodín prijali s radosťou a láskou. Odovzdali sme jej svoje životy, aby sme sa tak cez Ňu priblížili ešte bližšie k Jej synovi. V modlitbe sme odovzdali našej Mamičke celé naše rodiny a zároveň s láskou a odovzdaním sa denne, ba aj niekoľkokrát denne modlíme povzdych „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame,“ ktorý sa nenachádza len na samotných kaplnkách, ale aj na medailách, ktoré s úctou nosíme.

S pozdravom a úctou rodina Halčinová

 

zdieľajte - lajkujte :-)