Duchovná obnova v Devínskej NV

Duchovná obnova 11.3.-13.3.2022
pri príležitosti 5. výročia ZZM v Devínskej Novej Vsi

Druhý marcový víkend zavítali ku nám do DNV páter Pavol a sestrička Mária s bohatým programom duchovnej obnovy pri príležitosti 5. výročia ZZM v Devínskej Novej Vsi.

Program prebiehal v našom Kostolíku Ducha Svätého od piatku večera a vrcholil slávnostnou sv. omšou v nedeľu dopoludnia. Program bolo rovnako možné sledovať aj prostredníctvom youtube kanálu.

P. Pavol nám zvučným a zanieteným hlasom prednášal o Združení Zázračnej medaily, o zázrakoch a spojitosti histórii pôsobenia Zázračnej medaily až do dnešných čias. Vďaka paralele minulosti až do terajšej náročnej doby, v ktorej momentálne žijeme, nám páter vniesol nádej a odhodlanie ku každodennej dôvere v Pána a prosieb o orodovanie u našej nebeskej Matky Márie Dal nám pocítiť, že viera, nádej a Láska žijú ruka v ruke a že sa treba pozitívne „nakaziť“ a zjednotiť Láskou Panny Márie a sv. Kataríny Labouré ku každému človeku, ktorý vystiera, alebo i nevystiera ruky k nášmu Spasiteľovi.


Sestrička Mária krásne a pútavo rozprávala o sv. Katarínke, o jej živote a zázrakoch. Skutočné životné zázraky ľudí spojené so Zázračnou medailou a škapuliarmi nás povzbudzovali vo viere a v dôvere v Pána. Láska, úsmevy a prijatie sestričky Márie nás učili pokore a povzbudzovali do života jednoduchosti, dôvery a vzájomnej pomoci a spolupatričnosti.

Rovnako spoločné modlitby počas duchovnej obnovy nás vzájomne spájali a približovali k Pánovi v tomto pôstnom čase.

Bol tu priestor aj pre osobné stretnutie vo Sviatosti oltárnej, kde sme sa mohli občerstviť, pozastaviť a stíšiť v rozhovore s Tým, ktorý náš vždy čaká a má chuť počúvať.

Ďakujeme.

Nech Pán naďalej požehnáva Združenie Zázračnej medaily a všetkých ich podporovateľov.
Pane, buď k nám milostivý a žehnaj nás.

https://www.youtube.com/watch?v=7BeqxnfnAE0
https://www.youtube.com/watch?v=QxqjVfa1JPM
https://www.youtube.com/watch?v=6kbIHWYcT98
https://www.youtube.com/watch?v=nDIgSFl8saM
https://www.youtube.com/watch?v=kdA7AoXGpNc