Založenie ZZM vo farnosti Hruštín

Slávnosť odovzdania a požehnania kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily sa v našej farnosti konala v piatok 11.3.2022 pri večernej svätej omši, ktorú celebroval vdp. Jozef Noga, kňaz Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Vo svojej zaujímavej homílii priblížil príbeh Zjavenia Panny Márie svätej Kataríne a tiež históriu a význam založenia Združenia Zázračnej medaily.

V Hruštíne sa vytvorilo 5 skupiniek po cca 20 – 23 rodín a jedna skupinka vznikla vo filiálke Vaňovka. Spolu sme do našich rodín prijali 6 kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily.

.
Sme veľmi šťastní a vďační, že aj vo farnosti Hruštín bude Panna Mária navštevovať naše rodiny, rozdávať milosti, o ktoré budeme s dôverou prosiť a svojím mocným príhovorom premieňať naše domácnosti na malé nebo.

Úprimné Pán Boh zaplať.

farníci z Hruštína a Vaňovky

 

zdieľajte - lajkujte :-)