Návšteva farnosti Žilina – Solinky

V 1. pôstnu nedeľu 6.marca navštívila našu Farnosť Dobrého Pastiera v Žiline na Solinkách vzácna návšteva. Sestra Mária zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul prišla do našej farnosti predstaviť Združenie Zázračnej medaily.

Sestrička mala veľmi zaujímavú a pútavú prednášku po každej z 3 nedeľných svätých omší o samotnom Združení a o Podomovej návšteve Panny Márie. Ľudia ju so záujmom počúvali a po skončení každej z prednášok sa zapísali do pripravených zoznamov pre záujemcov o putovnú kaplnku.

.
O 14:00 hod. sestra Mária pripravila pre našich farníkov krásnu prezentáciu, kde nám bližšie predstavila vznik Združenia, jeho poslanie a ciele. Taktiež nám okrem Podomovej návštevy Panny Márie veľmi pútavo rozprávala o Zázračnej medaile, o Zelenom a Červenom škapuliari a predstavila nám Ruženec k Božej prozreteľnosti. Farníčka Mária nám porozprávala svoje svedectvá s kaplnkou podomovej návštevy z prostredia nemocnice. Ľudia boli veľmi dojatí darmi z neba, o ktorých sestra hovorila a s radosťou si tieto poklady po ukončení prednášky od sestričky pýtali, aby ich mohli šíriť medzi svojimi blízkymi.

Ďakujeme zo srdca Matke Božej, že prišla do našej farnosti a sestre Márii, že nám priniesla tento vzácny dar. Tešíme sa, kedy budú kaplnky požehnané a odovzdané do našich rodín, aby sa dielo Panny Márie mohlo šíriť aj v našej farnosti. Pán Boh zaplať!

Mária, Žilina