Piaty formačný deň v Oščadnici

Dňa 20. 3. 2016 sa konal už 5. formačný deň Združenia Zázračnej medaily v Oščadnici.

Stretli sme sa ráno o 9.00 h v kultúrnom dome, ako býva zvykom. Po milom privítaní a prezentácii sme začali modlitbou a spevom k úcte Panne Márii.

Prvú prednášku začala sestra Renáta na tému: Kresťanské čnosti – čnosť trpezlivosti. Sestra Renáta vie, ako nás má zaujať a svojimi plnohodnotnými prednáškami a ponaučeniami nám veľmi pomáha obohatiť náš duchovný život. Sama je vzorom pokory a lásky k ľuďom. Z prednášky vyberám výrok sv. Alfonza Márie de´Liguori: „Vďaka trpezlivosti získame raj.“ Treba sa nám všetkým zamyslieť nad týmito slovami. Sme všetci skúšaní utrpeniami, ktoré sú veľmi potrebné pre naše očistenie. „Kto objíma kríž, necíti ho.“ (sv. Terezka). Musíme  si uvedomiť dôležitú vec – že nič nie je náhoda a to, že sme sa tu stretli, je vlastne naša odpoveď Panne Márii, ktorá nás sem pozvala.

Sestrička nás naučila aj krásnu modlitbu, ktorú sa máme pomodliť ráno a večer pred spaním: 3x Zdravas Mária a pridať krátku modlitbu: „Pre svoje Nepoškvrnené počatie, ó, Mária, urob moje telo čistým a dušu svätou.“ Aj pred každou činnosťou je dobré pomodliť sa Zdravas Mária, aby nám naša drahá Matka pomohla. Taktiež máme povzbudzovať druhých k úcte k Panne Márii.

.
Ďalej sme si vypočuli príbeh o manželoch Chiare a Enricovi Corbelli Petrillo z Ríma. Týmto manželom zomreli 2 malé deti. Pri treťom tehotenstve zistili Chiare nádor na jazyku, avšak ona sa rozhodla oddialiť liečenie až do doby po pôrode, aby sa dieťatko narodilo zdravé. To ju však samu stálo život. Napriek týmto ťažkým životným skúškam zostali manželia verní láske k Bohu a láske manželskej.

Sestrička nám tiež vysvetlila, čo je to Zelený a Červený škapuliar a aké prisľúbenie sú dané tým, ktorí ich budú s dôverou nosiť.

O 10.20 hod. sme spolu s farnosťou slávili detskú sv. omšu celebrovanú vdp. farárom Ondrejom Rašovcom. V príhovore sa sústredil na nekonečnú lásku nášho milosrdného Boha Otca a poukázal na dva postoje ľudí: kajúci a nekajúci.

Po spoločnom obede sme sa opäť presunuli do kultúrneho domu, kde sme si pozreli strhujúce svedectvo bývalého psychotronika, ktorý pocítil Boží dotyk, keď si myslel, že zomrie. Teraz svedčí o tom, aké nebezpečné je prútikárstvo, ľudové liečiteľstvo, kartárstvo a pod. a aké ohavné je to nášmu Pánovi.

Hneď nato nám sestra Veronika porozprávala svoje silné osobné svedectvo o sile zla a neodpustenia a o ľuďoch, ktorí slúžia satanovi.

Sestra Gemma zase rozšírila naše vedomosti o čiernej a bielej mágii. Pritom nám zdôraznila, že je veľmi dôležité žiť v milosti posväcujúcej a často pristupovať k sviatosti zmierenia.

Ku koncu nášho spoločne prežitého dňa sme sa presunuli do chrámu Nanebovzatia Panny Márie, kde sme sa pomodlili krížovú cestu a svätý ruženec a s. Renáta nás zasvätila Panne Márii.

Po rozlúčke sme domov odchádzali naplnení novými poznatkami a milosťami.

Štefan Kopera, člen ZZM