Požehnanie kaplniek Panny Márie vo farnostiach Námestovo a Močenok

Vo štvrtok 3. marca 2016 bola v Námestove počas sv. omše milá slávnosť, pri ktorej boli požehnané štyri kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily, ktoré boli odovzdané prvým rodinám. Hlavným celebrantom sv. omše bol P. Ondrej Skočík CM. Prítomná bola aj redaktorka z televízie Lux, ktorá urobila reportáž, odvysielanú v správach.

Predtým, ako sa uskutočnilo toto milé stretnutie, boli vo farnosti sestričky z Lokce, aby porozprávali o Zázračnej medaile, predstavili apoštolát Združenia Zázračnej medaily -podomovú návštevu Panny Márie. Rodiny mali možnosť zapísať sa. Kaplnky budú putovať po rodinách, ktoré sa prihlásili.

Námestovo

 

V nedeľu 20. marca 2016 vo farnosti Močenok pán farár dp. Peter Michalov požehnával tretiu kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Panna Mária bude navštevovať rodiny, ktoré prejavili záujem, s láskou ju túžia prijímať a dôverovať vo všetkých situáciách života.

Močenok

 

sestry vincentky