Druhý formačný deň v Lokci

V nedeľu 13. marca 2016 sme sa opäť stretli na formačnom dni v kultúrnom dome v Lokci. Tešili sme sa na prednášku, ktorú nám pútavo predniesla sr. Renáta, preberali sme zásady kresťanského života – prostriedky, ktorými by sme sa mohli priblížiť k svätosti života cez Pannu Máriu. Páčila sa mi táto myšlienka: „Budujme si vzťah s Pannou Máriou, nebojme sa, žeby nám Panna Mária zatienila Pána Ježiša, lebo keď my povieme Mária, ona povie Ježiš.“

Premietali sme prezentáciu o prežívaní sv. omše. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné. Mňa osobne sa dotklo všetko, ako keby Ježiš hovoril všetko o mne – „Prichádzame na sv. omšu neskoro, nesústredíme sa. Takže máme čo doháňať. Naše srdcia majú byť upriamené na Boha, hlavne keď nastáva čas premenenia. Často sú naše ruky a srdcia prázdne, po prípade len mechanicky odriekame svoje prosby a žiadosti, málo ďakujeme a oslavujeme Boha. Veľký dôraz treba dávať aj na požehnanie, ktoré dostávame z kňazských rúk, lebo to môže byť posledné požehnanie v našom živote.“

Prednášku s pátrom Garajom sme začali modlitbou. Niečo z prednášky: „Základom výchovy v rodine je odovzdať vieru svojim deťom, aby sa nestratili vo svete, potom je dôležitá modlitba sv. ruženca, spoločná modlitba v rodine a čítanie Sv. písma každý deň aspoň malý kúsok… …aby sme boli schopní prijať svoj kríž a keď ho prijmeme vtedy pochopíme, že sme milovaní Bohom a aby nás pritiahol k sebe. V živote kresťana je veľmi dôležité čítať Božie slovo (2Tim 3,15-17). Pred čítaním Sv. písma máme prosiť Ducha Svätého o pomoc.“ Dostali sme pomôcku ako používať Sv. písmo, kde je stručný návod ako správne čítať Sv. písmo.

Nasledovalo vysvetľovanie štatútov združenia – jeho ciele, prostriedky a apoštolát. Zúčastnili sme sa na sv. omši, na krížovej ceste, ktorá bola zameraná na problémy v rodinách. Bohatý program sme zakončili živým ružencom.

vďačná Mária z Krušetnice