Návšteva vo farnosti Uloža a Vyšné Repaše

„MILUJTE ĽUDÍ NIE PODĽA ICH ZÁSLUH, ALE PODĽA ICH POTRIEB. “ M. Kuffa

V duchu týchto slov sme sa vo farnosti Uloža a Vyšné Repaše s filiálkou Pavľany, tešili na príchod sr. Gemmy zo Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Naše stretnutie sa uskutočnilo na 3. veľkonočnú nedeľu, 23.4.2023. Pri troch svätých omšiach sme dostali základné informácie o ZZM
a Podomovej návštevy Panny Márie.

.

Veriaci si popoludní o 14.00 hod. našli čas na obsiahlejšiu prednášku sr. Gemmy o sv. Kataríne Labouré, o pôvode Zázračnej medaily a o vzniku ZZM. Naša nebeská matka Panna Mária túži byť v každom ľudskom srdci, ale nie podľa našich zásluh, ale podľa našich potrieb. A tých rodinných, manželských potrieb v našich biednych ľudských vzťahoch je obrovské množstvo. A tak si chceme naše životy ešte viac zariadiť podľa vzoru života Panny Márie. Preto sme my veriaci túžili sa zapojiť do rodiny ZZM. Mária nie je „návštevníčkou“ v rodinách, ona je v každej rodine doma. Už má pripravené miesto v našich rodinách v Uloži, Vyšných Repašoch a v Pavľanoch. A tak každým dňom aj na orodovanie našej nebeskej matky Panny Márie, chceme Boha milovať viac a viac a ľudí milovať nie podľa ich zásluh, ale podľa ich potrieb.

duchovný otec Igor Jendruch

.

zdieľajte - lajkujte :-)