DO ZZM v Hornom Vadičove

V sobotu 29.4.2023 vo farnosti Horný Vadičov v kostole sv. Mikuláša mala premiéru duchovná obnova ZZM. Zaregistrovaných bolo 107 účastníkov nielen z našej farnosti, ale aj zo širšieho okolia. Pri vstupe do kostola pomáhala so zaregistrovaním mládež zo ZMM. Obnovu nám spríjemnili aj nádhernými piesňami pri sv. omši. O 8.30 sme so sestričkou Alenkou Jurkyovou začali duchovnú obnovu modlitbou sv. ruženca. Po nej páter Jozef Noga CM nám v 1. prednáške rozprával o povolaní k evanjeliovej dokonalosti. Pozreli sme sa na dokonalosť z pohľadu človeka a na dokonalosť z príkladu Božieho Syna  a boli sme vyzvaní, aby sa Ježiš Kristus stal príkladom nášho života. Následne bola vystavená Sviatosť Oltárna. Počas adorácie sme mohli premeditovať nielen  myšlienky  z prednášky, ale aj odovzdať Bohu všetko, čo máme v srdci. Mali sme možnosť pristúpiť k Sviatosti zmierenia, ktorú nám vysluhovali páter Jozef Noga CM a duchovný otec Ján Ninis. Sestrička Alenka Jurkyová nás zoznámila s ružencom k Božej Prozreteľnosti.

 

Program pokračoval sv. omšou, ktorú slúžili páter Jozef Noga CM spolu s naším duchovným otcom Pavlom Mitašom. Súčasťou obetných darov, okrem iného, bol aj košík s lístočkami našich poďakovaní a prosieb. Po posilnení duchovným pokrmom, sme boli pozvaní na obed a občerstvenie koláčikmi, kávou a čajom, ktoré upiekli a pripravili šikovné účastníčky obnovy. Počas obnovy sme si mohli zakúpiť obrazy, knižky, medailičky… Po obedňajšej prestávke páter Jozef Noga CM otvoril tému vďačnosti. Pripomenul nám, kto miluje, aj ďakuje; máme Bohu ďakovať vždy, všade a za všetko. O 15.00 sme sa pomodlili Korunku k Božiemu Milosrdenstvu, pozreli si prezentáciu ZZM a povzbudili sa svedectvami a skúsenosťami, ako Panna Mária pri návšteve v domácnostiach mení naše životy.

 

Ďakujeme Panne Márii, že nám vyprosila u nebeského Otca požehnaný čas duchovnej obnovy. Pán Boh zaplať aj všetkým, čo prijali pozvanie, bolo medzi nimi aj mnoho mužov. Pán Boh zaplať aj všetkým, čo akýmkoľvek spôsobom prispeli k požehnanému času a priebehu. Ďakujeme Viktorovi a Ivanke Kubaščíkovcom za jej zorganizovanie a sprostredkovanie. Duchovná obnova je požehnaním pre našu farnosť a tešíme sa na ďalšie aktivity v našej farnosti.

BEZ HRIECHU POČATÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS, KTORÍ SA K TEBE UTIEKAME.

Tonko a Katka Káčeríkoví, členovia ZZM

.