Modlitbové popoludnie v Petrovej Vsi

Dňa 29.4.2023 sa uskutočnila duchovná obnova PMZZM v Petrovej Vsi.
Na toto stretnutie sme prijali pozvanie a tešili sme sa že „pookrejeme“, ako sa u nás na Záhorí hovorí a načerpáme nové vedomosti a sily. Po príchode nás s otvorenou náručou a milými slovami, privítala sestrička Mária a p. Quirín.

V tomto duchu lásky k Panne Márii nás aj po celú dobu sprevádzala. Zišlo sa nás pomerne dosť horliteľov ZZM. Prezentácia bola pestrá a zaujímavá, čo sa týkalo histórie a pôvode zjavenia Panny Márie sv. Kataríne Labouré.

.

Začali sme modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Čím väčšia dôvera, tým väčšie je Božie milosrdenstvo. Naša nebeská matka Panna Mária, túži byť v každom srdci, túži byť v našich rodinách. Nebojte sa pozývať Pannu Máriu do vašich životov. Ponúkla nám aj telefónne číslo na Pannu Máriu .1830. Volajte jej, proste….
Ona vás vždy vypočuje, ona je vaša „maminka“…, hovorila sestrička Mária.

Pomodlili sme sa ruženec Božej prozreteľnosti s ktorým nás sestrička Mária oboznámila. Hovorila nám o sestre Gabriele Borgeorino, ktorej Pán Ježiš zjavil modlitbu a silu tohto ruženca. Nasledovala modlitba radostného ruženca s tajomstvami. Srdcom celého stretnutia bola sv.omša, ktorú slúžil p. Quirín. Týmto mu aj chceme poďakovať za pozvanie sestričky Márie medzi nás a pohostenie a teplý čaj na fare.

V kostole boli pre nás pripravené aj brožúry knižky, medaily, ktoré sme si mohli vziať zo sebou za dobrovoľný príspevok. Po záverečnom požehnaní a ukončení, sme sa rozišli do našich rodín obohatené a povzbudené slovami sestričky Márie. Vďaka Vám.

Členky ZZM Smolinské

.