Návšteva farnosti Kúty

Trpezlivosť ruže prináša… A nám priniesla ružu najvzácnejšiu a najkrajšiu.

Po viac ako roku sme sa aj v našej Farnosti sv. Jozefa Pestúna v Kútoch dočkali a prišla nás navštíviť sestrička Mária Gostíková, ktorá nám priniesla aj kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily.

Túžbu, aby sme mali v našej farnosti Združenie Zázračnej medaily, modlili sa spoločne v rodinách a mohli prijímať do domácností kaplnku Panny Márie, som mala vo svojom srdci už dlhšiu dobu. Minulý rok, keď sme mali vo farnosti synodálne stretnutia, som tichú túžbu vyslovila nahlas. Náš pán farár František Moško, ktorému som o tom hovorila, mi dal súhlas, a tak som napísala do Národného centra Združenia Zázračnej medaily. Sestrička Mária mi odpovedala, že si nás zapíše do poradovníka a keď príde čas, tak sa ozve. A tak sme trpezlivo čakali.

.

A v nedeľu 30. apríla 2023 sme sa aj dočkali. Prišla vzácna návšteva – sestrička Mária Gostíková nám priniesla kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily a tiež medaily, škapuliare, modlitby a rôznu literatúru pre mladších i starších. Sestrička Mária nám na oboch svätých omšiach (o 8.00 hod. i o 10.30 hod.) porozprávala o zjaveniach, ktoré mala sv. Katarína Labouré, porozprávala nám i o Zázračnej medaile Panny Márie a tiež o apoštoláte evanjelizácie ZZM – Podomovej návšteve Panny Márie Zázračnej medaily.

Sestrička Mária rozprávala veľmi pútavo a my sme ju počúvali s veľkou radosťou v srdci. Mala aj dvoch pomocníkov – turistov putujúcich z Nemecka, ktorí sa v našom kostole zastavili na krátku modlitbu a sestrička ich oslovila, aby jej pomohli podržať obrazy, ktoré nám poukazovala pri svojom rozprávaní.

Sme veľmi vďační a tešíme sa, že Panna Mária Zázračnej medaily k nám zavítala na začiatku mesiaca máj, ktorý je Jej zasvätený, a  prostredníctvom našej nebeskej Matky sa môžeme zjednotiť v láske i modlitbe, prehlbovať živú vieru a duchovne rásť v našich rodinách i v celej farnosti.

Vitaj v Kútoch, naša drahá Maminka, oroduj za nás, ochraňuj nás, premeň naše životy…

Mária Rosová

.