Návšteva vo farnosti Pavlovce nad Uhom

V nedeľu 30. apríla 2023 našu farnosť Pavlovce nad Uhom navštívila s. Gemma. Prijala naše pozvanie a porozprávala nám o Podomovej návšteve Panny Márie Zázračnej medaily. Zúčastnila sa na každej sv. omši, pri ktorej krátko porozprávala o ZZM, pozvala na popoludňajšie stretnutie a v troch kostoloch už aj nechala kaplnku Panny Márie s vierou, že už u nás stále zostanú a nájdu sa rodiny, ktoré sa pri nej budú stretávať a modliť. Popoludní porozprávala záujemcom podrobnejšie o združení, o patrónke Kataríne Labouré, priblížila svedectvá a zázraky, ktoré sa udiali na príhovor Panny Márie Zázračnej medaily v rodinách i v jej živote. Ja som tiež zažila osobnú skúsenosť so Zázračnou medailou. A práve preto som 8.decembra 2022, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, pred svätou omšou prvý krát oslovila našich veriacich s ponukou prijať Pannu Máriu do svojho domu, urobiť z neho kaplnku. Ale hlavne urobiť takou kaplnkou naše srdcia, aby v nich mohla konať a premieňať ich svojou láskou. Veľmi sa teším spolu s našim duchovným otcom a farníkmi, ktorí sú aj mojimi rodákmi, že táto túžba sa stane realitou. Sestrička Gemma nám nechala 3 kaplnky, ktoré už len čakajú na požehnanie a premiestnia sa do prvých rodín. Panna Mária spolu s Pánom Ježišom sa tešia na spoločnú modlitbu s nami a verím, že ak bude treba, budú konať aj zázraky.

.

Ďakujem Pánu Bohu za to, že mu na nás tak záleží a aj za všetkých ľudí ochotných modliť sa a meniť tak k lepšiemu seba i svet. Osobitne ďakujem s. Gemme za jej obetavé srdce zapálené láskou k Bohu a k Panne Márii. Nech ju Pán odmení a požehná za všetku námahu. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Sestra Kristiana, satmárka

.