Požehnanie kaplniek vo farnosti Žitavany

V stredu 3.mája 2023 naša farnosť Žitavany a filiálka Machulince dostali veľký dar a milosť. Prežili sme slávnosť posvätenia putujúcich kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily. Po niekoľkých prekážkach nám sestrička Mária z Nitry s pomocou Panny Márie priviedla pátra Nikolaja, ktorý nám odslúžil svätú omšu, oboznámil nás s milosťami, ktoré prichádzajú do rodiny, ktorá ju prijíma, ako sú vypočuté prosby, ktoré rodina Panne Márii prednáša a modlitby sú vypočuté. Pri sv. omši boli kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily posvätené a odovzdané koordinátorkám, jedna pre Žitavany a jedna pre Machulince. A tak sa začala návšteva Panny Márie Zázračnej medaily v našich rodinách.

 

Mesiac máj je zasvätený našej drahej Matke a ona začala navštevovať naše domy a rodiny. Vítame Ťa, dráha matka, otvárame Ti naše domy, dvere, srdcia a prosíme o ochranu. Mária, Ty vieš , Mária, Ty môžeš, Mária, Ty pomôže.

Ďakujeme !

Evka Čepčeková

.