Návšteva vo farnosti Radatice

Všetko pre Ježiša skrze Pannu Máriu

„…aby som mohla vojsť a prebývať s vami ako Matka.“

Mesiac máj je zasvätený úcte Panne Márii. Ona má pre nás každého otvorené srdce dokorán, stačí len načrieť do tejto nevyčerpateľnej studnice múdrosti, dobroty a milosrdnej lásky.

Našej farnosti sa dostalo požehnania 7. mája 2023, keď pozvanie k nám prijala sestra Gemma Blašková, zo Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá priniesla do každého chrámu farnosti podomovú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Sestrička sa službe oživovať vieru, kresťanský život a ducha modlitby v rodinách prostredníctvom Zázračnej medaily a apoštolátu Podomovej návštevy Panny Márie venuje už 12 rokov. Pre východné Slovensko, konkrétne pre Košickú a Rožňavskú arcidiecézu bola pred dvoma mesiacmi delegovaná predstavenými Združenia Zázračnej medaily (ZZM) so sídlom v Nitre.


Vo filiálke Meretice, Bzenov a nakoniec aj vo farskom kostole Radatice sa nám prihovorila počas svätých omší. Pozvala nás prijať Božiu matku za svoju matku, ktorá nás nikdy neodmietne, ale vypočuje, keď sa rozhodneme zveriť jej svoje každodenné radosti aj starosti. Na veľkých tabuliach, ktoré mali presnú podobu Zázračnej medaily. Vysvetlila nám význam jednotlivých znakov na medaile, ktorá sa na želanie Panny Márie začala raziť od roku 1832.

Veriacich pozvala na poobedňajšie stretnutie s prezentáciou o živote a viere sv. Kataríny Labouré, ktorej sa zjavila Panna Mária v Paríži v roku 1830 a zverila jej poslanie – dať raziť medailu, ako prejav jej Materinskej lásky a ochrany, tiež dôverovať Jej, ako sprostredkovateľke mnohých milostí pre svet a osobitne pre každého človeka vo všetkých životných situáciách, na Božiu slávu a spásu duší. Prostredníctvom tohto zjavenia sa rozšírila úcta a modlitba k Nepoškvrnenej Panne Márii, vďaka ktorej sa urýchlilo vyhlásenie dogmy o jej Nepoškvrnenom počatí.

Stretnutie vo farskom kostole Sv. Martina začalo modlitbou a spevom „hymny ZZM“ – piesňou Celá krásna si Mária… Nasledovala prezentácia, v ktorej sme sa dozvedeli o živote sestry Kataríny a jej stretnutiach s Pannou Máriou. Ďalej o tom ako sa medaila začala šíriť, že až ľudia ju postupne nazvali zázračnou, keď videli toľké milosti a zázraky, ktoré sa na príhovor Panny Márie dejú. Že na základe tohto zjavenia vzniklo ZZM ako živá a stále spomienka na prítomnosť Panny Márie v našom každodennom živote prostredníctvom nosenia Zázračnej medaily s dôverou a tiež cez osobné stretnutie s Pannou Máriou v domácnosti počas putovania kaplniek Panny Márie. Ako si k nej môžeme sadnúť, či kľaknúť a zložiť do jej lona všetky záležitosti a starosti našich rodín. Ako nás Panna Mária vždy vedie k svojmu Synovi Ježišovi. Ako jej záleží na našej spáse. Aká je veľká hodnota a dôležitosť modlitby ako riešenie na všetky problémy. Ako učiť tomu svoje deti a vnúčatá. Spomenuli sa slová Jána Pavla II, ktorý hovoril, že rodina, ktorá sa spolu modlí zostáva jednotná a tiež myšlienka sv. Jána Bosca, že rodina, ktorá dôveruje Panne Márii a zverí sa jej, uvidí, čo sú zázraky. Hovorilo sa o členstve v ZZM, o priebehu a pravidlách putovania kaplnky Panny Márie v rodinách, ako k nej pristupovať, zverovať sa, modliť a odovzdávať nasledujúcej rodine. V krátkosti sme spoznali sv. Vincenta de Paul, zakladateľa Misijnej spoločnosti a sestier vincentiek, ktorý je hlavným patrónom vetiev vincentskej rodiny, do ktorej patrí aj ZZM. Jeho charizma telesnej a duchovnej služby chudobným ich inšpiruje. Počas prezentácie sme videli fotografie, ktoré nám ukázali, ako to vyzerá, keď je Panna Mária v domácnosti, pri požehnávaní kaplniek a odovzdávaní prvým rodinám a rôzne aktivity ZZM. Sestra Gemma nám na povzbudenie dôvery v prijímaní Božích milostí cez tento apoštolát prečítala niekoľko svedectiev, ktoré potvrdzovali vyslyšanie prosieb veriacich z iných farností.

Pred a po stretnutí si veriaci mohli zakúpiť rôzne devocionálie. V závere stretnutia sme sa spoločnou modlitbou zasvätili Panne Márii a 3x vyslovili povzdych „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“

Verím, že každého z vás v tento deň, či už dopoludnia alebo popoludní, niečo oslovilo. A tak to má byť, lebo Panna Mária vie, čo jednotlivo potrebujeme počuť, zažiť, vyprosiť si. Lúče, ktoré vychádzajúce nie z jej rúk, ale drahokamov na jej prsteňoch, symbolizujú pokladnicu milostí, z ktorej nám dáva, ak ju prosíme. Je rozdávateľkou milostí jej Syna Ježiša. Ale sú aj také drahokamy, ktoré nežiaria. Prečo? Lebo sú aj milosti, o ktoré neprosíme, či zabúdame prosiť.

Slávka Pribulová

.