Požehnanie kaplniek v Uloži

V sobotu, 13. mája 2023 na sviatok Panny Márie Fatimskej, sme mali vo farnosti ráno o 9,00 hod. slávnostnú sv. omšu. Hlavným celebrantom bol P. Ondrej Skočík CM, vincentín, ktorý požehnal pre naše farnosti Uložu a Vyšné Repaše dve kaplnky, pre skupiny, ktoré sa vytvorili po návšteve a prezentácii tohto apoštolátu sr. Gemmou. Týmto požehnaním sa založilo Združenie Zázračnej medaily vo farnosti.

 

Ďakujeme Panna Mária, že budeš s nami, že budeš prítomná v našich domácnostiach a rozdávateľkou mnohých milostí pre naše rodiny. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorý sa k tebe utiekame.

sg

.