Návšteva vo farnosti Reľov

Dedina Reľov je vstupnou bránou do Zamaguria. Nedeľa 26.6.2022 bola pre túto obec pamätná. Sestrička Gemma zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta nám v našom farskom kostole predstavila putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily a vysvetlila jej poslanie i význam. Premietla aj videoprezentáciu zo života sestry Kataríny Labouré a porozprávala niekoľko svedectiev. Bola som veľmi dojatá a zároveň šťastná, že Panna Mária prišla aj do tohto kraja, aby stmelila naše rodiny a pôsobila v nich. Rozhodla som sa, že aj moja rodina bude tou, ktorá ju prijme a bude ju prosiť, aby pretvorila aj nás k lepšiemu poznávaniu Boha. Nech sa v bežnom živote staneme živým chrámom Sv. Ducha. Ďakujeme aj pánovi farárovi, že nám dal dovolenie a podporil nás v túžbe založiť aj v našej farnosti Združenie Zázračnej medaily.

..

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorý sa k tebe utiekame!

Mária, aktívna členka ZZM

 

zdieľajte - lajkujte :-)