Návšteva farnosti Povýšenia sv. Kríža v Žiari nad Hronom

Do našej farnosti Povýšenia Svätého Kríža v Žiari nad Hronom 26. júna 2022 zavítala vzácna návšteva z Nitry, sr. Mária Gostíková. Prišla v sprievode kaplnky Panny Márie. Sestrička nás podrobne oboznámila, v čom spočíva podomová návšteva kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily a zaujímavo porozprávala svedectvá, ako pôsobí v rodinách, o jej zázrakoch a modlitbách.

.
Zo stretnutia si veriaci odniesli Zázračné medaily Panny Márie, kľúčenky Panny Márie a letáčiky. To najdôležitejšie si odniesli domov do svojich rodín v srdciach Pána Ježiša a Pannu Máriu.

Tešíme sa na putovanie kaplnky Panny Márie v rodinách. Nech nás ochraňuje a sprevádza Panna Mária.

vďačná koordinátorka skupín Judita Sklenárová