Požehnanie kaplnky vo farnosti Skýcov

25.júna 2022 sa vo farnosti Skýcov uskutočnila milá slávnosť. Požehnala sa prvá kaplnka a odovzdala prvej rodine. Veľmi sme sa na túto príležitosť tešili. Samozrejme, že sme sa pripravovali i modlitbami spolu s pánom farárom. Modlili sme sa Deviatnik k Panne Márii Zázračnej medaily a tiež i na Modlitbách matiek sme prosili o tento čas milosti i za kňaza, ktorý mal prísť požehnať kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily.

Ako prvú milosť, ktorú nám Panna Mária udelila, bola tá, že sa táto slávnosť mohla uskutočniť práve na sviatok  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

.
Páter Milan Grossman, pôsobiaci v Lučenci, celebroval sv. omšu spolu s naším kňazom Ladislavom Kováčom. Na konci sv. omše, po požehnaní kaplnky, prvá rodina prečítala Modlitbu prijatia a páter Milan odovzdal putovnú kaplnku prvej rodine. Bolo to veľmi milé a zároveň dojímavé.

Tešíme sa, že Panna Mária bude putovať po rodinách v našej farnosti, a bude požehnávať farnosť, rodiny, bude prinášať radosť do rodín, robiť veľké zázraky a udelí milosť obrátenia v mnohých rodinách, ako to povedal v príhovore aj páter Milan.

Koordinátorka Mária po sv. omši odovzdala členom dekréty o členstve. Verím, že budú pribúdať časom i ďalšie rodiny.

Ďakujeme Pánovi, že nás požehnal touto milosťou a že vzbudil v srdci nášho kňaza Ladislava potrebu tejto pobožnosti v našej farnosti a sprostredkoval toto stretnutie skrze sestričku Máriu.

Nech Pán žehná toto dielo skrze Pannu Máriu a Ducha Svätého.

Mária

 

zdieľajte - lajkujte :-)