Stretnutie členov ZZM v Rakúsoch

Dňa 25. júna 2022 na spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sme pripravili stretnutie našich členov Združenia Zázračnej medaily v našej farnosti. S veľkou radosťou sme privítali sestričku Gemmu zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, ktorá spolupracuje so ZZM. Spolu s ňou nás navštívili aj pani Silvia Lehutová s manželom, ktorí sú veľkými ctiteľmi Panny Márie a aktívne pracujú pre ZZM.

Bolo to jedno pekné stretnutie, ktorého cieľom bolo osláviť Pannu Máriu a tak sa viac priblížiť k Jej Synovi – Cez Máriu k Ježišovi a zároveň svedčiť o tom, čo všetko vzácne svojimi príchodmi prináša do našich rodín, povzbudiť a podeliť o svoje skúsenosti. Iste práve na tento deň všetko zorganizovala Panna Mária a pozvala aj svoje milé deti.

.
Po privítaní, modlitbe svätého ruženca, litánií a spevu mariánskych piesní, nám sestrička Gemma pripomenula niečo z histórie ZZM, fungovania ZZM na Slovensku a to najvzácnejšie, svojimi svedectvami zdôraznila silu vytrvalej modlitby, dôvery a odovzdanosti Panne Márii cez nosenie medaily a aj modlitbe povzdychu: „Bez hriechu počatá Panna Mária…“

Členovia ZZM z Rakús a Mlynček porozprávali, ako sa tešia z príchodov Mamky Božej do rodín. Zo stretnutia si veriaci odnášali Zázračnú medailu, knihy a iné predmety, ktoré nám sestrička doniesla.

V mene celého ZZM Rakúsy a Mlynčeky zo srdca ďakujeme Panne Márii za vzácne stretnutie so sestričkou Gemmou, ktorá svojím pútavým rozprávaním a svedectvami otvárala naše srdcia pre Máriu a Jej Syna. Pán Boh zaplať, sestrička. A ešte jedno svedectvo z príchodu Panny Márie do rodiny mládenca Maroška, ktorý Pannu Máriu privítal týmito slovami: „Panna Mária, chráň našu dedinu, aby bola čistá, pre Tvojho Syna Ježiša Krista“.

Eva Mačičáková, vedúca ZZM