Návšteva farnosti Majcichov

V nedeľu 19. júna 2022 pri sv. omšiach sme mali v Majcichove možnosť stretnúť sa s milou návštevou, rehoľnou sestrou Máriou Gostíkovou zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky z Nitry. Na konci sv. omše pred záverečným požehnaním nám sr. Mária predstavila ZZM. Pútavo a zaujímavo hovorila o živote sv. Kataríny Labouré, o jej stretnutí s Pannou Máriou, o histórii vzniku Zázračnej medaily. Zaujali nás aj príbehy a svedectvá o mimoriadnych udalostiach, ktoré sa udiali na príhovor Panny Márie Zázračnej medaily.

Cieľom stretnutia sr. Márie s nami bolo oboznámiť nás s putovaním kaplnky Panny Márie po rodinách v našej obci. Zvlášť milé bolo, keď rozprávala o živote sv. Kataríny, o medaile i kaplnke na druhej sv. omši, kde vystupoval farský spevokol, a kde bolo i viac rodín s deťmi. Tie ju počúvali s veľkým zaujatím. Zázračné medaily, ktoré ponúkla po sv. omši, sa hneď „minuli“.

.
S veriacimi sa sr. Mária stretla vo farskom kostole i popoludní, kde o ZZM rozprávala podrobnejšie. Na popoludňajšie stretnutie prišla aj aktívna členka ZZM pani Silvia, ktorá povedala veľmi zaujímavé osobné svedectvá s Pannou Máriou. Záujemcom o putovanie kaplnky dali konkrétne informácie o tejto mariánskej pobožností. Viacerí prejavili hneď záujem, a tak búdu u nás v Majcichove putovať po rodinách a domácnostiach 2 kaplnky.

Povzdych „Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame“, poznali určite viacerí veriaci. Ale po prezentáciách sr. Márie sa ho budeme modliť vrúcnejšie.

Kiež milosti, ktoré Panna Mária svojím príhovorom vyprosí pre ctiteľov medaily, prispejú k intenzívnejšiemu a vernejšiemu prežívaniu každodenného života v rodinách i v celej majcichovskej farnosti.

Zuzka a Ivetka