Požehnanie prvých kaplniek vo farnosti Beladice

V tomto období sú pre našu farnosť významné aj tieto dva dátumy: 22. máj 2022 – keď sme bližšie spoznali milosti, ktoré môžeme získať od Panny Márie prostredníctvom Zázračnej medaily a prijatia putovnej kaplnky a 14. jún 2022 – keď nám počas sv. omše páter Pavol Noga CM posvätil tri kaplnky, ktoré budú putovať v našich domácnostiach.

.
V modlitbách prosíme, aby Panna Mária uzdravovala vzťahy v našich rodinách, na pracoviskách a všade, kam budeme prichádzať. Nech nás požehnáva a napĺňa svojimi milosťami, aby sme svojím životom svedčili o Božej láske a dobrote.

Matička naša, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame

Majka