Požehnanie kaplniek v Oravskom Veselom

Aj veriaci z našej farnosti Oravské Veselé dostali možnosť prihlásiť sa do Združenia Zázračnej medaily (ZZM), ktoré je súčasťou Vincentskej rodiny. ZZM sa zrodilo s cieľom šíriť veľké posolstvo Panny Márie, ktorá sa zjavila svätej Kataríne Labouré – dcére kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v r. 1830 v Paríži.

Tým posolstvom je vzdávať úctu a rozširovať Zázračnú medailu Nepoškvrnenej Panny Márie.

.
Apoštolátom ZZM je podomová návšteva sochy Panny Márie Zázračnej medaily umiestnená v malej drevenej kaplnke a putuje po rodinách. Rodina sa tak stretá na spoločnej modlitbe, aby si pri Panne Márii, ktorá ich navštívila, našli čas na seba a na Pána Boha, ktorý ich túži obdariť hojnými milosťami na ceste k ich spáse.

Dňa 27. júna 2022 k nám zavítal P. Ondrej Skočík, kňaz Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, v našom kostole celebroval sv. omšu a na konci posvätil 7 kaplniek – 6 do našej farnosti a 1 do susednej farnosti Mútne. Zároveň nás povzbudil k tomu, že nie je podstatná dĺžka modlitby, ale jej hĺbka. A tiež aby sme na našich životných cestách nikdy nezabudli na nášho milujúceho Boha a nebeskú Matku Máriu. Často ju vzývajme povzdychom: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Následne kaplnky odovzdal prvým rodinám.

PÁN BOH ZAPLAŤ!
Nech sa naša drahá Božia Matka cíti v našich príbytkoch vítaná a milovaná!

Daniela Jurčáková