Návšteva farnosti Dolná Streda

29.6.2022 na sviatok sv. Petra a Pavla sme mali v našom kostole v Dolnej Strede vzácnu návštevu. Navštívila nás sestra Mária Gostíková s putovnou kaplnkou Panny Márie Zázračnej medaily. Svätú omšu slávil vdp. Martin Ferenc. Po svätej omši nám sestra Mária porozprávala o Združení Zázračnej medaily, o zjaveniach Panny Márie sestre Kataríne Labouré. Vysvetlila nám, čo znamenajú jednotlivé symboly na medaile. Taktiež sme sa dozvedeli o tom, ako prebieha podomová návšteva Panny Márie.

.
Veľmi sa tešíme, že aj naša farnosť je zapojená do tejto úžasnej reťaze duchovnej obnovy rodín a úcty k našej nebeskej Matke. Veríme, že Panna Mária prinesie do našich rodín a domovov požehnanie a radosť.

Zuzka

 

zdieľajte - lajkujte :-)