Návšteva vo farnosti Nová Dubnica

Tretia nedeľa v období „cez rok“ – 24. januára 2016 patrila farnosti Nová Dubnica, ktorú spravujú pátri saleziáni. Zúčastnili sme sa 4 sv. omší, na troch vo farskom kostole a jednej vo filiálke Kolačín, kde sme v krátkosti povedali o Zázračnej medaile a o podomovej návšteve Panny Márie, ktorá je apoštolátom Združenia Zázračnej medaily, aby o tom mali možnosť počuť všetci veriaci v kostole.

Dôstojní páni saleziáni aj veriaci nás prijali s veľkou srdečnosťou a láskou. Boli sme milo prekvapené, že hneď po sv. omšiach mnohí prejavili záujem o medailičky, ale aj podomovú návštevu Panny Márie.

Po obede o 15.00 hod sme v katechetickej miestnosti mali stretnutie, kde mohli prísť, všetci, ktorí, mali záujem dozvedieť sa podrobnosti o zjavení Panny Márie sr. Kataríne Labouré, o vzniku združenia, jeho cieli a apoštoláte podomovej návštevy Panny Márie. Hovorili sme aj o mnohých svedectvách pomoci Panny Márie. Zúčastnení prejavili veľkú vďaku za duchovné obohatenie a radosť nad tým, že sa združenie dostalo aj do ich farnosti.

.
9. februára 2016 P. Ondrej Skočík, požehnal pri večernej sv. omši 5 putovných kaplniek Panny Márie, ktoré odovzdal prvým piatim rodinám a tak založil združenie v tejto farnosti! Nech je Panna Mária mocnou orodovníčkou a rozdávateľkou mnohých milostí a darov do každodenných starostí našich rodín.


.
vďačné sestry vincentky

 

zdieľajte - lajkujte :-)