Návšteva vo farnosti Piešťany

Po sviatku Panny Márie – Bohorodičky, sme dňa 3. januára 2016 boli vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch.
Okrem sv. omše vo filiálke Kocúrice, sme pri všetkých sv. omšiach aj vo filiálke Banka, v kaplnke pri kúpeľnom moste
a na sídlisku Adama Trajana krátko predstavili Zázračnú medailu a Združenie Zázračnej medaily s jeho apoštolátom podomovej návštevy Panny Márie.

Poobede o 15.00 hod sme mali vo farskom pastoračnom centre stretnutie s prvými záujemcami o združenie, ktorých poslala sama Panna Mária. Aj keď prítomných nebolo mnoho, tí, ktorí prišli, prejavili veľkú radosť, že môžu mať účasť
na tomto krásnom apoštoláte.

Na poobedňajšom stretnutí sme podrobne vysvetlili pôvod a význam združenia, zjavenia sestre Kataríne Labouré a spôsob, ako funguje apoštolát podomovej návštevy Panny Márie po rodinách v rámci farnosti. Podelili sme sa aj o svedectvá, ktoré nám veriaci píšu alebo hovoria, ako prežívajú návštevu Panny Márie. Panna Mária má otvorené
srdce pre všetkých, ktorí k nej s dôverou a láskou prichádzajú  –  deti, mládež, manželia, rodiny, starší ľudia, opustení. Všetci v jej prítomnosti nachádzajú pomoc a útechu!

Našli sa aj panie, ktoré prejavili ochotu prijať službu vedúcej  –  koordinátorky a chcú sa podieľať na šírení úcty
k Panne Márii cez Zázračnú medailu a podomovú návštevu. Po stretnutí prítomní ďakovali za silné, duchovné
obohatenie a pekne prežité nedeľné odpoludnie.

.
V nedeľu 24. januára prišiel do farnosti o. Jozef Garaj CM, aby sa pri sv. omši prihovoril v homílii a pred záverečným požehnaním, požehnal a odovzdal putovné kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily prvým rodinám. V meste aj spolu s filiálkami sa vytvorili štyri skupiny, v ktorých bude kaplnka pravidelne putovať. Nech je to všetko na oslavu Božiu
a ku cti nepoškvrnenej Panny Márie a na pomoc rodinám v rôznych životných situáciách!

sestry vincentky