Požehnanie kaplnky Nitra – Zobor

24. januára 2016 bola v našej farnosti Sv. Urbana v Nitre na Zobore požehnaná našim pánom farárom Milanom Polákom, v poradí piata kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá putuje vo vytvorenej skupinke rodín i osamelých. Každá domácnosť má Pannu Máriu na týždeň a spolu s ňou sa modlí a vyprosuje si Božie požehnanie a potrebné milosti pre svoju rodinu. Prvé kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily boli požehnané 8.decembra 2010. Ak má niekto záujem pozvať Pannu Máriu do svojej rodiny, môže sa prihlásiť u niektorej z vedúcich skupiniek: kontakt nájdete na výveske v kostole, u sestričiek Vincentiek na Šindolke a u sestričiek Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony na Šindolke (ružové sestričky).


.
farníci