Návšteva vo farnosti Chrasť nad Hornádom

V piatok 22. januára 2016 sme boli predstaviť ZZM v dedinke Chrasť nad Hornádom, ktorá sa nachádza v blízkosti Spišského hradu. Prišli sme tam na pozvanie pána farára Jozefa Sobčáka, ktorý má veľmi dobré skúsenosti z farnosti, kde predtým pôsobil ako kaplán. Po detskej svätej omši v nádhernom pôvodne románskom kostole Najsvätejšej Trojice sme predstavili ZZM, jeho ciele, poslanie a najmä apoštolát podomovej návštevy Panny Márie. Stručne sme opísali aj zjavenie Panny Márie sv. Kataríne Labouré a tiež povedali zaujímavé svedectvo. Farníci o podomovú návštevu hneď prejavili záujem. Dúfame, že im Panna Mária vyprosí potrebné milosti a prinesie farnosti hojné duchovné ovocie .

Po skončení rozprávania nám pán farár poďakoval a porozprával nám zaujímavosti z histórie kostola.

Na ďalší mesiac 1. februára 2016 P. Ondrej Skočík CM navštívil farnosť, aby požehnal kaplnku Panny Márie, ktorá bude putovať po rodinách vo vytvorenej skupine.

sestry vincentky

 

zdieľajte - lajkujte :-)