Návšteva vo farnosti Kriváň a Divín

17. 1. 2016 bola druhá nedeľa v období „cez rok“ a my sme navštívili ďalšiu farnosť v banskobystrickej diecéze, ktorá prejavila záujem o Združenie Zázračnej medaily a jeho apoštolát podomovú návštevu Panny Márie. Je to farnosť Kriváň
s filiálkou Korytárky. Tu sme sa zúčastnili na troch sv. omšiach, pri ktorých sme stručne predstavili Zázračnú medailu,
ZZM a jeho apoštolát a rozdali sme mnoho medailičiek. Veriaci, spolu s pánom farárom, nás srdečne a s láskou prijali; neskrývali radosť z našej prítomnosti. Viacerí vyjadrili, že o tom nevedeli a iní, aj keď medailu už majú, alebo ju videli, nepoznali jej pôvod a význam. Po obede o 14.00hod. sme urobili podrobnú prezentáciu ZZM spojenú so svedectvami
o pomoci a ochrane Panny Márie za účasti hojného počtu záujemcov. Títo sa hneď aj prihlásili do združenia. Chcú s láskou prijímať kaplnku s Pannou Máriou, ktorá chce vyprosovať pre ich rodiny veľa milostí.

.
V ten deň sme využili príležitosť a navštívili sme aj neďalekú farnosť Divín, ktorá je už v rožňavskej diecéze. Keďže tu boli
v roku 2012 misie, ktoré dávali naši pátri misionári – vincentíni, kaplnka Panny Márie tu už putuje po rodinách. O 16.00 sme mali v krásnom kostole Všetkých Svätých stretnutie – prezentáciu o ZZM spojenú so svedectvami prítomnosti
a pomoci Panny Márie, ktorá je blízka človeku každého veku vo všetkých situáciách, v ktorých sa nachádza. Ďakujeme pánu farárovi a farníkom za milé prijatie. Nech všetkých Panna Márie ochraňuje od všetkého zlého a privádza vždy
k väčšej láske k svojmu Synovi.

vďačné sestry vincentky