Návšteva v Kremnici

Boli sme pozvané aj do farnosti Kremnica. Naša návšteva sa uskutočnila 10. januára 2016 na sviatok krstu Pána Ježiša. Zúčastnili sme sa štyroch sv. omší; dve v Kremnici a dve vo filiálkach Lúčky a Kopernica, kde sme v krátkosti oboznamovali veriacich o Zázračnej medaile, o Združení Zázračnej medaily a jeho apoštoláte podomová návšteva Panny Márie.

Po sv. omšiach sme rozdávali Zázračné medaile aj s modlitbou. Po obede o 14.00 hod. sme mali stretnutie v kostole
sv. Alžbety, tzv. špitálsky kostol. Bolo milé, že sme prišli do tohto kostola práve po 60-tich rokoch, ako boli vyhnané naše sestry vincentky z tejto nemocnice, v ktorej slúžili od roku 1923 do roku 1956. Na stretnutí nás milo prijal a privítal aj miestny pán farár Marian Krajč. Farníci, ktorí sa zúčastnili a prejavili záujem prijímať kaplnku Panny Márie do svojej domácnosti, boli veľmi vďační a tešili sa našej návšteve. Nech je Pán oslávený skrze Pannu Máriu a nech tento nenápadný apoštolát prinesie do kremnickej farnosti a do každej rodiny Boží pokoj, lásku a požehnanie.

vďačné sestry vincentky

zdieľajte - lajkujte :-)