Návšteva farnosti Mútne a Beňadova

Už niekoľko rokov sme túžili, aby aj v našej farnosti mohlo byť Združenie Zázračnej medaily. Po duchovnej obnove, ktorá sa konala 5. apríla 2022 v Oravskom Bielom Potoku pre členov tohto Združenia, sa naša túžba, aby aj nás v našej farnosti Mútne a v jej filiálke Beňadovo navštevovala Panna Mária v podobe Podomovej návštevy Panny Márie, vyplnila. Najskôr sme pýtali dovolenie od nášho p. farára, ktorý bol rád a podporil našu iniciatívu, potom sme sa spolu dohodli na termíne, 8. mája 2022, ktorý pripadol na 4. veľkonočnú nedeľu, ktorú voláme aj nedeľou Dobrého pastiera. V tento deň našu farnosť navštívila veľmi milá návšteva, sestrička Gemma, zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, z komunity z Dolného Kubína, ktorá je v službe ZZM. Sestrička veľmi pútavým spôsobom porozprávala v krátkosti pri každej svätej omši v Mútnom aj v Beňadove o Zázračnej medaile, o samotnom Združení, ale aj o možnosti zrealizovať Podomovú návštevu Panny Márie. Ľudia si ju s veľkým záujmom vypočuli a po každej sv. omši sa postupne zapisovali  do zoznamov, ktoré boli pripravené pre záujemcov o putovnú kaplnku Panny Márie.

.
O 15,00 hod. mala sestrička Gemma pútavú prezentáciu, kde veľmi zaujímavým spôsobom bližšie predstavila zjavenie Panny Márie na rue de Bac a históriu vzniku Združenia Zázračnej medaily a jeho pôsobenie na Slovensku. Ďalej nám porozprávala o vzniku  Podomovej návštevy Panny Márie, o Zázračnej medaile, o Zelenom a Červenom škapuliari. Pani Barborka – členka ZZM z Dolného Kubína – nám porozprávala svoje svedectvá s putovnou kaplnkou a tiež prečítala silné svedectvá niektorých členov. Ľudia boli veľmi dojatí svedectvami a darmi neba, o ktorých hovorili a s radosťou si tieto poklady po ukončení prednášky mohli vziať, aj s materiálmi, ktoré súvisia zo ZZM, aby ich mohli šíriť medzi svojimi blízkymi.

.
Ďakujeme zo srdca Panne Márii, že prišla do našej farnosti a sestričke Gemme, že nám priniesla tento vzácny dar. Tešíme sa, kedy budú kaplnky požehnané a odovzdané do našich rodín, aby sa dielo Panny Márie mohlo šíriť aj v našej farnosti.

Pán Boh zaplať!

Emília Brišová