Požehnanie prvých kaplniek v Prievidzi

27.novembra 2021 moja dcéra Veronika prišla o bábätko. Bola sobota. Ja som si pustila rádio Lumen a počula som, že je sviatok Panny Márie Zázračnej medaily. Vtedy som ešte vôbec netušila, že o niekoľko mesiacov, presne 9.mája 2022, na sv. omši vo farskom Kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi bude P. Dobra CM požehnávať a odovzdávať prvé tri putujúce kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily.

Ale tomuto všetkému predchádzalo stretnutie so sestričkou Máriou, ako aj súhlas miestnych kňazov s putovaním Panny Márie Zázračnej medaily v Prievidzi a hlavne veľký zázrak z neba.

.
Keď sa to všetko začalo ešte len tvoriť, nechcela a ani som netušila, že práve mňa si Panna Mária Zázračnej medaily vyberie na túto službu. Pre mňa je to zázrak, záujem, radosť, nadšenie tých, ktorí Pannu Máriu Zázračnej medaily už prijali, alebo prijmú. Je to všetko pre mňa veľký úžas.

Všetci vieme a veríme, že Panna Mária Zázračnej medaily hneď na začiatku urobila a robí veľké zázraky v srdciach a životoch nielen tých, ktorí ju prijmú do svojich domovov, ale aj ich blízkych, príbuzných, susedov, priateľov… Je požehnaním pre celé mesto.

S láskou, radosťou a vďakou všetkým, ale hlavne Bohu za dar lásky, ktorý nám dáva cez materinskú lásku Panny Márie Zázračnej medaily.

Ľubica Matiašková

 

zdieľajte - lajkujte :-)