Návšteva sestier vincentiek v Materskej škôlke sv. Jána Bosca

V utorok 10. mája 2022, v mesiaci Panny Márie sme v našej Materskej škole sv. Jána Bosca zorganizovali milé stretnutie. Navštívili nás naše priateľky – rehoľné sestry vinicentky z Nitry, v zastúpení sestry Renáty a sestry Márie. Deti ich privítali piesňami a básňami. Sestričky im predstavili ich rehoľu, dramatizáciou priblížili život sv. Kataríny Labouré. Spolu sme sa pomodlili desiatok sv. ruženca a zaspievali pieseň Boh ťa miluje. Deti mali z návštevy veľkú radosť, čo bolo možné vidieť na ich gestách a nevinných detských očkách.

.
Veríme, že najbližšie stretnutia sa nám podarí zorganizovať čoskoro.
pani riaditeľka Barbora