Duchovné cvičenia v Ústí nad Priehradou

V dňoch 9.5.-11.5. 2022 sa v Ústí nad Priehradou uskutočnili duchovné cvičenia pre členov ZZM. Spolu sa nás zúčastnilo 32 členov z viacerých oravských farností. Bol pre nás pripravený pestrý duchovný program.

.
V prvý deň sme začínali sv. omšou zo slávnosti sv. Lujzy de Marillac, spoluzakladateľky Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Práve 9. mája sa slávi jej sviatok, je patrónkou všetkých sociálnych a charitatívnych diel, čiže aj nás členov ZZM, ktorí sa zapájame podľa svojich možností do pomoci ľudom v núdzi…Po večeri, privítaní a úvodných informáciách sme mali do neskorej noci vyloženú Sviatosť oltárnu, kde sme mohli adorovať, predkladať vďaky, chvály a prosby Pánu Ježišovi.

.
Ráno sme začali rannými chválami, po ktorých nasledovala prednáška. Prednášal nám ju páter Ondrej Skočík CM. Rozobrali sme dva hlavné hriechy a to pýchu a závisť. Ukončili sme prednáškou život ako dar. Každý deň sme slávili svätú omšu, na ktorú sme sa pripravili rozjímavým ružencom a májovou pobožnosťou. Popoludní o 15:00 hod. bola Korunka k Božiemu milosrdenstvu. Cez filmový večer sme si mohli pozrieť históriu vzniku a 10 – ročné pôsobenie ZZM na Slovensku. A pripomenuli sme si aj význam a dôležitosť darov neba – Červený a Zelený škapuliar, Ruženec k Božej prozreteľnosti a iné…Neoddeliteľnou súčasťou cvičení bolo aj vysluhovanie sviatosti zmierenia. Pán Boh zaplať aj pánu kaplánovi Dominikovi Jamrichovi, ktorý bol ochotný vypomôcť pri spovedaní. Večer sme končili kompletóriom. Pred záverom cvičení sme sa zdieľali so svedectvami, ba priam zázrakmi na príhovor Panny Márie Zázračnej medaily počas obdobia pandémie. Ďakujeme všetci z celého srdca sestričke Gemme a pátrovi Ondrejovi, nech ich dobrotivý Pán Boh požehnáva pri ich duchovnej práci. Zároveň ďakujeme vedeniu pastoračného centra mládeže, že nás prijali, chlapcom a dievčatám z kuchyne za výborne pripravené jedlo a všetkým za príjemné prostredie a starostlivosť.

 Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.

Viera Smoleňová, členka ZZM