Duchovné cvičenia v Oščadnici

Počas májového víkendu 20.-22.5.2022 sme sa opäť zúčastnili duchovných cvičení v Oščadnici, síce trošku netradičným spôsobom, ako sme boli zvyknutí. Boli sme nútení núdzovo zmeniť miesto, čo sa nakoniec ukázalo ako požehnanie. Sväté omše a celonočnú adoráciu sme strávili na Kalvárii v Oščadnici. Bola to neopísateľne nádherná atmosféra v tichu lesa na kopčeku v kostolíku na Kalvárii a ešte aj počasie bolo na kysucké pomery neuveriteľne teplé, hoci malo pršať (bola síce v noci búrka). Panna Mária to zariadila inak a pripravila nám príjemné, slnečné počasie, hoci predpoveď počasia naplánovala dážď… Myslím, že sme prežili spoločne požehnaný čas s veľkým mariánskym ctiteľom o. Milanom Hvizdošom a našou s. Gemmou, ktorá nám pripravila pekný víkendový program.


V piatok sme po odslúžení sv. omše mali celonočnú adoráciu, pri ktorej sme sa postupne prestriedali a ráno ukončili spoločne eucharistickým požehnaním.

Počas prednášok sa o. Milan dotkol rôznych tém. Oboznámil nás so slobodomurárstvom – ako sa dostalo už aj do Cirkvi a chce nalomiť našu vieru. Ako sa snaží ospravedlňovať hriech, zničiť svätú spoveď a ich hlavným cieľom je odstrániť Najsvätejšiu sviatosť oltárnu – živého Ježiša Krista…

Ďalej nám o. Milan zdôraznil, že Sv. Otec je neomylný vo veciach viery a mravov. Môže sa mýliť v iných témach, ako politických, či filozofických, ale je neomylný vo veciach VIERY a MRAVOV!!! Je vlastne Peter, za ktorého sa modlil Ježiš. Jeho hlavnou úlohou je UTVRDZOVAŤ nás vo VIERE…Slobodomurári znevažujú, popierajú, ohovárajú Sv. Otca, chcú zničiť Cirkev – Tajomné mystické telo Cirkvi…

Ďalej nám o. Milan povedal, že podľa sv. apoštola Jána človek, ktorý verí v Ježiša Krista, má v sebe Božieho Ducha a človek, ktorý neverí v Ježiša Krista, nemá v sebe Božieho Ducha a robí luhárom samého Pána Boha, keď v neho neverí…Predpokladom viery je POKÁNIE – preto treba robiť pokánie a učiteľom pokánia je sv. Ján Krstiteľ. Každý vieme, ktorý je náš hriech a budeme zaň aj súdení. Ale budeme braní na zodpovednosť aj za hriechy, ktoré sme nespáchali a naviedli sme niekoho ne tento hriech… Ak som varoval pred hriechom, zomrie človek vo svojej vine, ale ak som nevaroval pred  hriechom, jeho krv bude požadovaná odo mňa…


Pri nedeľnej sv. omši, kde sme si povedali o modlitbe VERÍM V BOHA, o. Milan nám krásne zosumarizoval jednotlivé zjavenia – Varovania Panny Márie. Pričom začal nám už známym zjavením v r. 1830 sv. Kataríne Labouré – cez ktorú nám Panna Mária darovala zázračný medailón a chce, aby sme na sebe nosili požehnané veci…

V zjavení v La Salette vyčíta ľuďom nedodržiavanie Božích prikázaní a zvlášť prvých troch – a spomína nesvätenie nedelí…

V zjavení v Lurdoch Panna Mária potvrdila, že Sv. Otec je neomylný vo viere a v mravoch. Predstavila sa: „SOM NEPOŠKVRNENÉ POČATIE“…

Vo Fatime – „SOM KRÁĽOVNÁ PRESVATÉHO RUŽENCA“ a prosila o zasvätenie sveta a Ruska Sv. Otcom spolu s biskupmi NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE…

A končí zjavením v Medžugorí – ako KRÁĽOVNÁ POKOJA – pričom hovorí –„TOTO JE MOJA DOBA, ČO SOM ZAČALA VO FATIME, CHCEM DOKONČIŤ V MEDŽUGORÍ…

Tiež nám vysvetlil, že pod krížom sme v Jánovi stáli MY VŠETCI a Pannu Máriu by sme si mali vziať k sebe a nielen k sebe, ale aj do seba. Panna Mária chce, aby sme mali jej vieru, aby sme si ju brali do seba ako apoštol Ján…


Kde sa ľudia modlia ruženec, tam je viera Panny Márie – je zaznamenaná práve v tajomstvách posvätného ruženca a pôstom a modlitbou môžeme odstrániť vojny a prírodné katastrofy… Modlitba je moc, ktorá premáha Pána Boha… Verím, že takto povzbudení budeme vedieť uplatniť tieto krásne povzbudivé slová aj vo svojich životoch… Pán Boh zaplať o. Milanovi, ktorý v júni oslávi krásnych 50 rokov svojho kňazstva… Nech ho žehná Pán a naša nebeská Matička, nech naďalej nad ním rozprestiera svoj ochranný plášť a Pán Boh zaplať aj s. Gemme za jej obetavosť a službu, ktorú pre nás s láskou a obetavosťou plní a želáme veľa Božích milostí a ochranu našej nebeskej Matičky. Pán Boh zaplať všetkým zúčastneným za krásne spoločenstvo… Želám nám všetkým múdrosť srdca a vedenie Duchom Svätým…

Maťa Kučáková