Návšteva farnosti Beladice – Veľké Chrašťany

V nedeľu 22.5.2022 sme v našom Kostole Ružencovej Panny Márie v Choči prijali vzácnu návštevu. Prišla k nám sestra Mária Gostíková a priniesla so sebou sochu Panny Márie.

Stretnutie so sestrou Máriou bolo pre našich veriacich veľmi obohacujúce, pretože nám priblížila zjavenia Panny Márie sestre Kataríne Labouré, vysvetlila nám význam Zázračnej medaily a ponúkla nám možnosť členstva v Združení Zázračnej medaily. V neposlednom rade nás veľmi potešila ponukou Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily, o ktorú prejavili viaceré rodiny hneď záujem.

.
Sme Pánu Bohu vďační za všetky milosti, ktorými nás zahŕňa, aj za to, že k nám sestru Máriu poslal. Je to pre nás možnosť opäť sa vrátiť k našej nebeskej Mamičke a spoločne s ňou bojovať s problémami v našich rodinách, ale v modlitbách prosiť aj za vyriešenie konfliktov a problémov vo svete.

Vám, sestra Mária, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vašu obetavosť a lásku, ktoré z Vás vyžarovali a za láskavé slová, ktorými ste nás povzbudili. Nech Vás Pán Boh požehnáva a nebeská Matka ochraňuje.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

veriaci z dedinky Choča (farnosť Beladice – Veľké Chrášťany)