Duchovná obnova ZZM v Šuranoch

„Dnes nás na toto miesto pozýva Ježiš spolu so svojou matkou Máriou. A keď volá Matka, ktoré dieťa by neodpovedalo? Aj sv. Katarína počula volanie: „Svätá Panna ťa čaká v kaplnke.“ Zaiste aj my sme sem prišli plní radosti, aby sme sa s ňou stretli a počúvali ju. Snažme sa vnímať jej prítomnosť medzi nami. Panna Mária, ideálne stvorenie a milujúca žena, je Matkou Boha, ale tiež Jeho milovanou dcérou, naplnenou milosťou a milosrdenstvom. Nedokázala povedať Bohu nič iné ako ÁNO. Nech je teda tento deň pre nás sviatkom viery a synovskej lásky. Nech nás Mária učí, aby sme žili ako deti a ako bratia a sestry.

V tento deň chceme byť pri nej blízko. Podobne ako Katarína nechcime stratiť ani minútu. Panna Mária nám má veľa čo povedať. Predstavme si, že kľačíme blízko pri nej a svoje ruky máme vložené do jej rúk. Dovoľme, aby k nám hovorila. „
Týmito slovami sme začali našu duchovnú obnovu vo farnosti Šurany pri príležitosti 10. výročia požehnania kaplniek Panny Márie v našej farnosti.


.
Prípravy na toto milostiplné stretnutie rodín začalo už dávno predtým pracovným stretnutím členov miestneho ZZM a naozaj sme sa toho ujali ako jedna veľká rodina. V sobotu 7.5. 2022 sme sa potom stretli už o 7,00 ráno, aby sme nachystali všetko potrebné, vonku na farskom dvore, aj v našom farskom Kostole sv. Štefana prvomučeníka. O 8,00 hodine sme privítali medzi sebou sestru Máriu Gostíkovú, DKL a o 8,30 sme začali úvodnou modlitbou a modlitbou k Duchu Svätému, aby nás sprevádzal počas celého stretnutia, tak ako svoju milovanú nevestu Pannu Máriu. Ďalej sme pokračovali podľa programu a aj tým, ktorí ešte nepoznajú ZZM, sme ho predstavili v krátkom texte Čo je to ZZM? Potom nasledoval Ruženec svetla, v ktorom sa striedali ženy s rozjímaniami a modlitbami jednotlivých desiatkov.

Po ruženci sme predstavili pôvod Zázračnej medaily a potom sme polhodinku rozjímali so sv. Katarínou Labouré pri Nepoškvrnenej. Pred prednáškou o 10,00 hodine sme stihli ešte modlitbu Loretánskych litánií a malé občerstvenie na farskom dvore. To sme už medzi sebou privítali aj pátra Jozefa Garaja CM, ktorý nás v prednáške povzbudil a vlial nám do duší optimizmus a radosť do života.

Sv. omša, ktorá bola slávená za účasti otca Jozefa Garaja a nášho p. dekana Štefana Vícena, bola oslavou trojjediného Boha. Naši mladí zo skupiny Nie náhodou nás sprevádzali počas sv. omše svojím spevom. Na organe nám počas sv. omše hral a takisto nás sprevádzal počas celej duchovnej obnovy náš mladý organista Paľko Hancko. Obetné dary niesli členovia rodín, ktoré prijímajú do svojich domácností kaplnku Panny Márie. Hrou na husliach sa počas sv. prijímania predstavila p. učiteľka Lucia Špacírová. Po sv. omši nasledoval obed na farskom dvore. Tu už všetkých privítali naši dobrovoľníci, ktorí tu mali službu. Dobrý guláš nám navarili naši muži zo ZZM a dobroty napiekli ženy zo ZZM. Členovia sa mohli počas obeda vzájomne povzbudiť a načerpať nové sily dobrým obedom. Tešíme sa, že sme tu mohli stretnúť aj členov ZZM z okolitých farností.

Po obede program pokračoval Radostným ružencom, ktorý sa predmodlievali členky ZZM z našej filiálky z Nitrianskeho Hrádku. Po ruženci sa k nám prihovorila sestrička Mária s prednáškou a prezentáciou o Božej prozreteľnosti a naučila nás modlitbu Ruženca k Božej prozreteľnosti. Na záver duchovnej obnovy sa členky ZZM z našej filiálky z Kostolného Seku, kde je kostol zasvätený Božiemu milosrdenstvu, pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a zasväcujúcou modlitbou zasvätili svet Božiemu milosrdenstvu.

Počas celej duchovnej obnovy si členovia mohli zakúpiť rôzne devocionálie a medailičky, knihy a brožúrky, ktoré priniesla sestrička Mária.

Celkom na záver sme poďakovali spoločne v tomto 10. výročí putovania kaplniek a príchodu Zduženia Zázračnej medaily do našej farnosti za tento veľký dar, že môže Panna Mária prebývať s nami. Spoločná modlitba v rodinách nás pobáda odzrkadľovať Božiu dobrotu; vždy s úctou prinášať Ježišovu lásku k tým, ktorí to potrebujú. Vzájomné vzťahy členov združenia v našej farnosti nás všetkých môžu obohatiť a to odovzdávaním a prinášaním kaplnky a Panny Márie navzájom do rodín. Tiež ďakujme všetkým kňazom, ktorí nám sprostredkovali túto milosť návštev Panny Márie v našich rodinách.

Ďakujeme, že sme mohli u nás privítať aj pátra Jozefa Garaja CM a sestru Máriu Gostíkovú DKL.

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav a organizovania tejto duchovnej obnovy. Nech im Panna Mária vyprosí mnohé milosti za ich čas, ochotu a lásku. Celé toto podujatie sme zverili do rúk Panny Márie. Nech je za všetko zvelebený nekonečne dobrotivý Boh.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Alenka