Z farností o pomoci odídencom z Ukrajiny

Na tomto mieste Vám prinášame postrehy a články od Vás z farností, kde poukazujete na aktuálne dianie
a pomoc priamo u Vás, za čo Vám patrí úprimné Pán Boh odmeň.

Oravský Podzámok
Pozdravujeme Vás milé spoločenstvo, ďakujeme za podporu i modlitby, aby sme boli vytrvalí a radostní v službe.
Čo sa týka pomoc Ukrajine, keď sa niečo nové dozviem, radi pomôžeme. Stretli sme sa s radosťou , že človek pre nich niečo zoženie a s láskou daruje, ale aj s odmietnutím, ale neodradí nás to v službe…

Tam, kde pôsobím v Zs. Oravský Podzámok, máme rodiny utekajúce pred vojnou a snažíme sa pomáhať ako sa dá.
Uvedomujem si, že netreba zabúdať ani na rodiny, ktoré sú v núdzi u nás …možno aj susedia…., ktorí sa často krát nevedia pohnúť sami zo svojej neľahkej situácie. V neposlednom rade sa snažíme chodiť medzi ľudí s otvoreným srdcom a láskavými rukami ochotne pomôcť.

Ďakujeme za tipy na duchovné cvičenia, snáď príde čas sa osobne zúčastniť. My Vás povzbudzujeme v službe dobra a lásky k blížnemu.

Ďakujeme za dôveru a vaše modlitby.
Boh Vás žehnaj !

s vrúcnym  pozdravom V. Zoššáková