Návšteva farnosti Jablonica

Farnosti Jablonica sa dostalo veľkej milosti práve na sviatočný deň v nedeľu 22.augusta 2021, keď oslavujeme Pannu Máriu Kráľovnú. Duchovná obnova aj v našej farnosti je veľmi potrebná. Žijeme náročnejšie časy, sme viac ako vďační za toto požehnanie. Historicky sa prítomnosť kaplnky zapíše vďaka sestrám vincentkám. Spamätávame sa z náročného pandemického obdobia, očakávame tretiu vlnu pandémie. Asi každý sa pasuje s určitým bremenom, ale sme v očakávaní návštevy Svätého Otca Františka, ktorú považujeme za veľký zázrak a požehnanie. Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily je pre nás povzbudením a istotou, že nebudeme už na ťažké kríže sami. Význam kaplnky vo farnosti prezentovali veriacim v Kostole sv. Štefana s požehnaním pána farára Romana Stachoviča sestry vincentky.

.
Sestra Mária vo svojej prezentácii uviedla všetky praktické aspekty, ako pracovať s kaplnkou vo farnosti a navzájom si kaplnku odovzdávať. Vysvetlila význam Zázračnej medaily, použitie škapuliarov a neustále vzdelávanie prostredníctvom kníh o Panne Márii. Ozrejmila život sv. Kataríny Labouré z rehole sv. Vincenta. Sestra Renáta opísala množstvo zázrakov, ktoré sa udiali vďaka modlitbám a viere v Pannu Máriu Zázračnej medaily počas putovania kaplnky v rodinách a o ich duchovných obráteniach. A tiež uviedla najväčšiu zaujímavosť, ako medailónik používať. Po úcte sv. Kríža je tento medailón najuctievanejšou vzácnosťou pre kresťanov na celom svete. Tešíme sa už aj na hodovú slávnosť presne o mesiac, keď nám kaplnku požehná P. Jozef Garaj CM a kaplnka bude putovať do prvej rodiny našej farnosti.

Bude to krásna Bohu milá aktivita a všetci členovia budeme s nádejou, vierou a pokorou prijímať Pannu Máriu do svojich rodinných príbytkov a sŕdc. Sme radi, že prostredníctvom sestier Renáty a Márie a kňaza Romana to bude duchovný posun pre celú farnosť a okolie.

Katka Valentová