DO a stretnutie vedúcich skupín ZZM na Orave

V dňoch 20. a 21. 8. 2021 som bola s manželom na duchovnej obnove pre členov ZZM a vedúcich skupiniek podomovej návštevy P. Márie v Ústi nad Priehradou. V tomto rýchlom kolotoči a zmätku sme sa mohli zastaviť, venovať čas svojej duši a hlavne nášmu Spasiteľovi.

V piatok nás s. Gemma v prezentácii oboznámila so vznikom a históriou ZZM na Slovensku. Tento rok je už 12 rokov,
čo P. Mária prichádza v kaplnke do našich domov a pripomína nám: „Modlite sa so mnou, nebojte sa, ja som vždy
s vami, so mnou sa zachránite.”

.

Druhou časťou piatkového stretnutia vedúcich skupiniek bola formačná prednáška AČ Silvie Lehutovej v duchu vincentskej charizmy. V nej nám rozprávala o možnostiach, ako sa v súlade s tromi charakteristikami ZZM (cirkevná, mariánska a vincentská) zapájať do diania vo svojich farnostiach a vo Vincentskej rodine. Okrem príkladov praktických aktivít, sme dostali aj návody – nové nápady a materiály na rozvíjanie svojho farského spoločenstva. Na záver prednášky sme boli rozdelení do skupín, v ktorých sme si navzájom zdieľali svoje skúsenosti z fungovania ZZM v našich farnostiach, s akými radosťami, či starosťami sa stretáme v tejto službe pri putovaní kaplniek a následne sme o nich porozprávali ostatným skupinkám.

.
V sobotu bol silný čas duchovnej obnovy, priestor na sv. ruženec, prednášky, sv. omšu a sv. spoveď. Sme vďační
za dp. Ľudovíta Gábriša, ktorý prišiel z farnosti Červený Kameň. V prednáškach o modlitbe sme mohli zistiť, prečo sa modlíme a nedostávame, o čo prosíme. Vysvetlil nám prekážky v modlitbe. Čomu sme sa tešili veľmi, bola adorácia
pred Najsvätejšou sviatosťou. V tichu s naším Pánom. On hovoril a my sme počúvali – taká malá Betánia.

Ďakujem s. Gemme a spolupracovníkom – aktívnym členom ZZM za prípravu a organizáciu, otcovi Luigimu, že nám venovali svoj čas. Ďakujem aj stredisku v Ústí nad Priehradou, že nás prijali, aj keď počet 110 účastníkov z 32 miest
a dedín Oravy ešte nemali.. Neľutujeme, že sme obetovali Bohu svoj voľný čas. Nebeský otec nám to zúročil a vrátil nám omnoho viac. Chvála Kristu a Márii.

Magdaléna z Klina