Požehnanie vo farnosti Varín

Dňa 23.8.2021 sa v našom farskom kostole Najsvätejšej Trojice konala slávnostná svätá omša, počas ktorej páter
Jozef Noga CM posvätil putovné kaplnky so soškou Nepoškvrnene počatej Panny Márie. Posvätené kaplnky si potom prevzalo 6 rodín, ktoré ako prvé zo svojich skupín privítali vo svojich domovoch Milostiplnú Matku. Panna Mária prichádza do rodín, aby sa stala aspoň na krátky čas viditeľne súčasťou našich každodenných životov a svojou prítomnosťou vnášala pokoj a lásku do rodín, ktoré si cez ňu vyprosujú Božie požehnanie a milosti pre seba, svojich blízkych a pre celú farnosť.

Ku dňu požehnania kaplniek bolo do putovania zapojených spolu 111 rodín alebo jednotlivcov, z toho 73 vo Varíne,
36 v Krasňanoch a 2 v Nezbudskej Lúčke.

.

Rodiny, ktoré majú záujem zapojiť sa do putovania, si môžu nájsť všetky potrebné informácie na výveske pri farskom kostole. Pozývame všetkých zapojiť sa do putovania a využiť aj takúto príležitosť na spojenie s Pannou Máriou v našich každodenných životoch. Rodiny majú príležitosť spojiť sa v spoločnej modlitbe a tí, ktorí sú sami, majú príležitosť vytvoriť takto rodinu s Pannou Máriou, našou milou Mamou v nebi.

koordinátorka Anna Matejíčková